Header image

Dodenherdenking in Aalten (+video)

AALTEN - Op zaterdag 4 mei werden de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog, in oorlogssituaties en vredesoperaties herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. In Aalten woonde wethouder Henk Rijks deze herdenking bij. In Aalten vond de herdenking plaats bij het monument aan de Wehmerstraat. Van 20.00 - 20.02 uur was er twee minuten stilte. Hierna volgde de kranslegging bij het monument door wethouder Rijks en echtgenote namens de gemeente Aalten. Ook werden kransen neergelegd namens het Christelijk College Schaersvoorde, de Aaltense Musea, Sallo van Gelder namens de Joodse gemeenschap Aalten, de Euregio Christengemeente Aalten/Bocholt en de Raad van kerken Aalten. De bestuursleden van St. Oranje-Comité Aalten legden bloemen neer bij het monument. Mevrouw Gussinklo verzorgde een voordracht. Wethouder Rijks hield een korte toespraak. Hij memoreerde in zijn toespraak onder de indruk te zijn van het gebeuren in het dorp Aalten. Tijdens deze herdenking werd de muzikale ondersteuning verzorgd door het Christelijk Zangkoor Testify Aalten. Na afloop van de herdenking had men gelegenheid om de Synagoge aan de Stationsstraat 7 te bezoeken. Tekst en film: Leo van der Linde

Ander nieuws