Header image

Eerste overbodige verkeersbord verwijderd in Aalten

AALTEN - Wethouder Johan Teeuwsen heeft op maandag 29 oktober het eerste overbodige verkeersbord verwijderd aan de Admiraal de Ruyterstraat in Aalten. Het aantal verkeersborden is de laatste jaren toegenomen en deze hoeveelheid komt de verkeersveiligheid niet ten goede. In de gemeente Aalten worden daarom de komende maanden, zowel in de kernen als in het buitengebied, alle overbodige verkeersborden verwijderd. In het totaal gaat het om ongeveer 500 borden. “Met het opruimen van de verkeersborden, creëren we niet alleen een veiligere verkeersituatie, maar ook een rustiger straatbeeld” aldus wethouder Johan Teeuwsen. [caption id="attachment_77859" align="alignleft" width="320"] Wethouder Johan Teeuwsen[/caption] De gemeente heeft het afgelopen jaar de verkeersborden geïnventariseerd. Hierbij is bekeken of een verkeersbord op die locatie echt noodzakelijk is. Een groot deel van de borden die verwijderd worden, zijn zogenaamde waarschuwingsborden. Deze borden zijn in veel situaties minder noodzakelijk geworden door verlaging van de maximumsnelheden in bebouwde kommen en in het buitengebied. Door een grote hoeveelheid waarschuwingsborden neemt bovendien de alertheid van de automobilist af op echt gevaarlijke situaties. Andere borden die verwijderd worden zijn bijvoorbeeld rijrichtingen op middengeleiders, waarschuwing voor wegsleepregeling en voorrangsborden op middengeleiders. Verkeersborden zijn vaak geplaatst om de bestuurder een geheugensteuntje te geven van regels die zij al kennen. De weggebruiker ervaart deze informatie als overbodig en dit heeft als effect dat de aandacht op de weg verslapt. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties doordat borden, die wel van belang zijn, niet of te laat worden opgemerkt. De borden die zijn neergezet ten gevolge van regelgeving of voor verduidelijking van onduidelijke situaties, blijven staan. Het verwijderen van de verkeersborden komt voort uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan dat in 2010 is vastgesteld. In dit beleidsplan is de doelstelling opgenomen het aantal verkeersborden zoveel mogelijk terug te brengen. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2013 alle overbodige

Ander nieuws