Header image

Gelderse Museumdag in de Aaltense Musea (+video)

AALTEN - Zaterdag 20 oktober waren de Aaltense Musea gratis toegankelijk in het kader van de Gelderse Museumdag. Deze dag stond in het teken van: 'Moet je horen'. De oud-leerkrachten van de werkgroep 'Geschiedeniskoffer' organiseerden met medewerkers van de Aaltense Musea een dag over de taal als cultureel erfgoed. Dialect stond dus centraal in het museum. In de Freriksschuur was dit duidelijk te horen. Hier speelde 'Alles Anders'. Dit duo zong allerlei liederen in het dialect. In het 'Klompenklasje'kon men in het dialect verhalen horen over hoe het er vroeger op school toeging. Ook maakten velen van de gelegenheid gebruik om het museum te bekijken. Veel aandacht was het voor het oorlogs- en verzetsmuseum. De jeugd had veel belangstelling voor de onderduikersruimte op de zolder van het museum. Ook was er interesse voor de interessante expositie 'Knap Goed'. Tekst & Film: Leo van der Linde

Ander nieuws