Header image

Gemeenteloket sluit per 1 januari 2013

DINXPERO - Op 31 december 2012 sluiten de deuren van het gemeenteloket in Dinxperlo. Het college van burgemeester en wethouders is bij deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Al vanaf 2008 worden de bezoekersaantallen geëvalueerd. Het kantoor wordt gesloten, omdat het aantal bezoekers de afgelopen jaren laag was en dat aantal jaarlijks daalt. Het aantal bezoekers in 2012 bedroeg op 30 november 2.535. Dit terwijl de kosten jaarlijks stijgen. In de overwegingen van het college speelt mee het (landelijk) gegeven dat elke burger gemiddeld 1 keer per 3,5 jaar het gemeenteloket bezoekt. Meestal gaat het dan om rijbewijzen, paspoorten en andere identiteitspapieren. Voor veel overige documenten geldt dat deze steeds meer digitaal thuis kunnen worden verkregen. Daarnaast speelt zeker mee dat uit onderzoek is gebleken dat steeds meer Dinxperloërs de weg naar het loket in Aalten weten te vinden. Geen investeringen in loket Dinxperlo Daarnaast merkt het college op dat het openhouden van het loket vanuit goed werkgeverschap evenmin gewenst is. Wanneer de loketten in Dinxperlo worden open gehouden, moet daarin worden geïnvesteerd om werkplekken te realiseren die aan de moderne eisen voldoen. Maar ook blijkt dat de medewerkers die daar werken nog geen 1,5 handeling per uur verrichten. Dat vindt het college niet efficiënt. Dit terwijl de werkdruk in het gemeentekantoor in Aalten als hoog wordt ervaren. Compenseren door dienstverlening aan huis Het college wil het gemis van het loket in Dinxperlo voor de mensen die fysiek niet in staat zijn het loket in Aalten te bezoeken, compenseren. Voor hen wordt dienstverlening aan huis gegarandeerd. Deze dienstverlening geldt overigens voor alle inwoners in deze gemeente.

Verruiming openingstijden en telefonische bereikbaarheid Tenslotte wil het college, door het sluiten van het loket in Dinxperlo, het personeel efficiënter inzetten. Dit betekent dat de telefonische bereikbaarheid van de gemeente wordt uitgebreid. Ook worden de opstellingstijden van het loket in Aalten verruimd. Hierover worden de inwoners de komende twee weken uitvoerig geïnformeerd.Ander nieuws