Header image

Gladheidbestrijding Aalten voor komende winter

AALTEN - Het is weer de tijd van het jaar dat gladheid kan voorkomen. Daarom willen wij u door middel van deze publicatie informeren over de werkwijze bij de gladheidbestrijding in de gemeente Aalten. De gemeente beschikt over 4 strooi-eenheden en 7 sneeuwschuivers die centraal worden aangestuurd door de dienstdoende coördinator. Bij geconstateerde gladheid komt het strooimaterieel in actie. Ons strooimiddel bestaat uit droog zout dat pas tot werking komt bij ijsvorming of sneeuwval. Te vergelijken met het strooien van keukenzout op uw eigen stoep. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de werkwijze op provinciale wegen waarbij veelal zout in opgeloste vorm wordt gebruikt, het zogenaamde nat strooien. In het laatste geval kan preventief worden gestrooid. Dit is te zien als ’s avonds de strooiwagen rond gaat wanneer het nog niet glad is maar dat gladheid wordt verwacht in de ochtenduren. De strooiroute ligt vast en is elke keer hetzelfde. Allereerst worden de belangrijkste wegen behandeld, de zogenaamde hoofdroute. Dit zijn met name de druk bereden doorgaande routes, gevaarlijk hellende wegen en bus- en schoolroutes. Het strooien van een route vergt ongeveer 3 tot 3,5 uur. Daarna wordt bij aanhoudende gladheid de dagroute gestrooid. Niet alle wegen worden gestrooid. De routes zijn zodanig ingericht dat een ieder vrij snel op een gestrooide route kan komen. De routes zijn hieronder te raadplegen. Iedereen kan ook een steentje bijdragen in de gladheidbestrijding door bij sneeuwval de stoep bij de eigen woning sneeuwvrij te maken. Het is vaak maar een kleine moeite en er zullen veel dankbare voetgangers gebruik maken van uw schoongemaakte stoep. N.B. - Rijd voorzichtig bij gladheid en pas uw snelheid aan. - Houd er rekening mee dat niet alle wegen en straten zijn gestrooid.

Ander nieuws