Header image

Goed nieuws van de Energie Coöperatie Bredevoort

BREDEVOORT - Er is meer ruimte voor panelen gekomen! Nog een paar dingen regelen en men kan van start met het leggen van zonnepanelen! Betreft de postcodegebieden 7126, 7109,  7119  en 7121. Aalten-Oost, Barlo, Bredevoort, Haart Klooster, Miste en omgeving.


De ECB is officieel opgericht in april 2018 nadat er genoeg mensen waren, die samen 500 zonnepanelen wilden leggen op een paar grote daken in Bredevoort. De ECB slaagde er vrij snel in  daken te vinden van bereidwillige "dakenbezitters". Die daken moesten wel sterk genoeg zijn en in de juiste positie ten opzichte van de zon liggen. Dus dat kostte afstemming en onderzoek. Er is inmiddels zelfs meer dakruimte beschikbaar dan we eerst voor ogen hadden. Dus: nieuwe deelnemers, die alsnog mee willen doen kunnen zich melden.


 (Eindelijk) kunnen nu -als verdere voorbereidingen ook rond zijn- de panelen worden gelegd. Dat gebeurt dan op de daken van het Grachthuys en van Betting Bredevoort. 


Op 14 november komt er een eerste ledenvergadering. Dan worden de voorlopige inschrijvingen van leden zo mogelijk omgezet in definitieve inschrijvingen. En er wordt informatie verschaft. 


Nog even de financiële voordelen van deelname op een rijtje:

-          20% investeringssubsidie van de provincie Gelderland. 

-          Er behoeft geen BTW te worden betaald op de investeringen

-          Een deelnemer ontvangt 15 jaar lang korting op de energiebelasting.

-          Bovendien nog een winstdeling in de exploitatie van de coöperatie.

Al met al een rendement van 7%. 


Laat het u in detail voorrekenen op basis van de business case die ze gemaakt hebben.  Maar belangrijker nog is de vermindering van CO 2 uitstoot door de opwekking van duurzame energie. 


De ECB gaat in oktober langs de deur, in genoemde postcodegebieden; maar mensen kunnen zich ook (aan)melden via de site van de Energie Coöperatie Bredevoort. www.ecbredevoort.nl


Op de site staan ook e-mailadressen en telefoonnummers van bestuursleden die u kunt benaderen. 


Als u in een ander deel van de gemeente Aalten wilt starten met een postcoderoosproject: ze stellen hun kennis en ervaring graag ter beschikking van mensen in andere delen van de gemeenAnder nieuws