Header image

GUV organiseerde herdenkingsbijeenkomst “De Steen”

AALTEN - Woensdagavond 10 oktober werd in uitvaartcentrum GUV Berkenhove aan de Romienendiek te Aalten de herdenkingsbijeenkomst met als thema “De Steen” gehouden. Nabestaanden waarvoor GUV Uitvaartverzorging de uitvaart begeleidde in de afgelopen periode werden daarvoor uitgenodigd. Xandra Wolterink en Marijke Don, uitvaartbegeleidsters bij GUV Uitvaartverzorging, hadden de organisatie van deze avond in handen: “Wij hebben voor deze herdenkingsavond nabestaanden uitgenodigd waarvan een dierbare tussen 1 juni 2011 en 1 juni 2012 is overleden. Wij vinden dat we nabestaanden niet alleen na een overlijden tot aan de uitvaart moeten begeleiden, maar willen ook daarna nazorg bieden. Een van de onderdelen van deze nazorg is het organiseren van deze herdenkingsavonden. Tijdens deze bijeenkomsten hopen wij nabestaanden een extra steun te bieden in het rouwproces.” Tijdens de herdenkingsavond “De Steen” werden passende teksten, gedichten en liederen ten gehore gebracht. Margreet Beerda zorgde voor een duidelijke inbreng en stempel. Zij droeg gedichten voor en sprak erg inspirerend over het thema “De steen”. De avond werd muziekaal ondersteund door Iwan Koster en Paul Jansen, controller en administratief medewerker bij GUV. De dierbaren werden zo op een passende wijze herdacht. Voor de nabestaanden werd tijdens deze thema-avond het rouwproces nog eens op een andere wijze belicht. De naam van de overleden dierbare werd in het voetlicht gezet en een Steen werd door diegene die dat wilden “in de rivier gelegd”. Een bekend lied van Bram Vermeulen: “Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde” was een onderdeel van het thema. Deze rivier met een regenboog waren in de aula van GUV Berkenhove dan ook uitgebeeld. Dit stond centraal voor deze herdenkingsavond die door meer dan 170 nabestaanden bezocht werd. De organisatrices van GUV waren zeer tevreden: “Net als vorig jaar hebben een zeer groot aantal nabestaanden onze herdenkingsavond bezocht. En in de gesprekken die alle uitvaarbegeleiders van GUV naderhand met de nabestaanden nog voerden, bleek dat we hiermee ook voorzien in een behoefte. Het deed de aanwezigen zichtbaar goed deze bijeenkomst bij te wonen. Men vond het een waardevolle aanvulling. Hoewel een ieder op eigen wijze omgaat met gevoelens van gemis en verdriet, kan een gezamenlijk herinneren en gedenken toch ondersteunend zijn voor het rouwproces. Onze ervaring is dat veel nabestaanden hier troost of kracht aan ontlenen. “

Ander nieuws