Header image

Hessentocht door Bredevoort en Aalten op 22 juli

AALTEN - Na het succes van vorig jaar word er dit jaar weer besloten om een Hessentocht door Bredevoort en Aalten te houden, dit word door de Stichting Langoed Eppink uit Aalten georganiseerd. De tocht zou gehouden worden op vrijdag 22 juli en zal globaal het zelfde eruit zien als de tocht van vorig jaar.

Stichting Landgoed Eppink is alleen nog op zoek na een muziek, zang en/of verhaal wanneer de wagens op het erf van landgoed Eppink bivakkeren. Wie wil er iets doen als de wagens bivakkeren kan zich opgeven bij Jan en Joke Mateman telefoonnummer (0543-473502) en denk hierbij wel aan dat het in de sfeer van 200 jaar geleden moet zijn.

Zaterdag 23 juli staat de dag in het teken van de oogst. Met zicht, maaibalk en zelfbinder zal de rogge van het land worden gehaald. En uiteraard is er rondom dit gebeuren van alles te zien en te beleven, ook voor de kinderen. Er is een boerenmarkt. Hiervoor kunnen enkele standhouders met originele (boeren)producten of hieraan verwant zich nog aanmelden. (0543 473502).Ander nieuws