Header image

Interessant boek over de buurtschap Lintelo, gemeente Aalten

AALTEN - Het leven in een buurtschap van het Achterhoekse dorp Aalten en op een boerderij daar tijdens de afgelopen eeuwen tot en met de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen het volgens menigeen sober, saai en truttig was ... Vervolgens de vele veranderingen vanaf de zestiger/zeventiger jaren. 'Hédemientied', een uitdrukking in het Achterhoeks dialect dat wordt gebezigd als uiting voor een gevoel van verrassing, verbazing en verwondering.... Het geeft ook de gestemdheid van de schrijver weer toen hij bij het onderzoek een aantal verrassende zaken uit het verleden, de veranderende tijd en vervolgens de 'onze' boven water haalde ...: 'Hédemientied'. De auteur, Klein Entink, is geboren op een boerderij en opgegroeid in een buurtschap tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. Vanaf 1965 was hij werkzaam als landbouwvoorlichter in Oostelijk Nederland. Mede uit hoofde van zijn functie was hij er vooral in geïnteresseerd wat die veranderingen (o.a. de schaalvergroting in de landbouw) betekenden voor de plattelandsbevolking en dan met name voor de buurtschap, de boer en z'n gezin, het boerenbedrijf en het landschap! Nu eens niet via allerlei statistieken, cijfers, analyses, vakjargon en ambtelijke termen, maar uit verhalen, persoonlijke ervaring en beleving, op de buurtschap en de boerderij en waar hij opgroeide. En daarnaast vanuit zijn professionele ervaringen die hij opdeed in z'n praktijk als bedrijfsvoorlichter in de landbouw. Hoe was het hier vroeger? En in die vijftiger jaren. Sober? Ja. Saai en truttig ...? Tot de jaren zestig en zeventig grote veranderingen teweegbrachten in de buurtschap en in de boerengezinnen ...! Wat bleef er en wat verdween. Wat kwam er voor in de plaats! Hoe ging dat ... En hoe is het er nu, vandaag? Vragen, vragen ... Hij zocht er antwoorden op. Het buurtschap- en boerenleven. Fraai beschreven in al z'n facetten. Met kostelijke, waar gebeurde verhalen en talrijke anekdotes. Boeiend en leerzaam tegelijk. Voor boer en burger, jong en oud. Het boek, in hard cover, telt plm. 330 pagina's met foto's van vroeger en nu. Het is te bestellen via E- mail: hlmvke@gmail.com of telefonisch: 0630827244 Vanaf november te koop via de boekhandel, prijs: € 32,50

Ander nieuws