Header image

Koninklijke onderscheiding uitgereikt in Aalten

AALTEN - Afgelopen zaterdag 8 oktober 2016 reikte de heer Berghoef, burgemeester van de gemeente Aalten, aan mevrouw Tineke Griffioen de versierselen uit die horen bij de benoeming tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. 

 

Mevrouw Griffioen woont momenteel in Cusco, Peru. De uitreiking van deze Koninklijke Onderscheiding vond plaats in Zutphen, waar de Stichting Holanda-Perú NL (HoPe) op 8 oktober haar 25-jarig bestaan vierde. Mevrouw Griffioen is mede-oprichter van de Stichting HoPe en actief bestuurslid.

 

Bijzondere verdiensten
Mevrouw Griffioen ontving de Koninklijke Onderscheiding omdat zij zich in de 25 jaar dat de Stichting bestaat op allerlei manieren heeft ingezet voor armoedebestrijding en emancipatie van de autochtone bevolking van Cusco en omgeving. Al naar gelang de behoefte die zij constateerde en de mogelijkheden die zij zag, heeft zij een veelheid aan activiteiten opgezet en uitgevoerd. Als pionier heeft zij, samen met anderen en samen met de lokale bevolking én met minimale middelen, duurzame ontwikkelingen op gang gebracht. Van het inrichten van gaarkeukens, met kinderopvang en vrouwengroepen in de arme wijken van Cusco en het oprichten en bouwen van kleuterscholen en basisscholen – met tweetalige schoolprogramma’s – tot het organiseren van geld en goederen voor verbetering van de brandwondenzorg in het regionale ziekenhuis, inclusief nazorg in de vorm van fysio- en speltherapie. Bijzonder is dat mevrouw Griffioen zich onbaatzuchtig inzet, waarbij zij steeds de samenwerking met de lokale bevolking zoekt. Door een sobere leefwijze was en is zij in staat een hecht contact aan te gaan met de mensen waar zij dit voor doet.

 

Tineke Griffioen reisde 25 jaar geleden, met haar toenmalig echtgenoot Walter Meekes, vanuit Aalten af naar Cusco en zij richtten daar HoPe op. HoPe is dus in zekere zin gestart vanuit Aalten. Voor de stichting was dit reden om burgemeester Berghoef van de gemeente Aalten te vragen de Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw Griffioen uit te reiken.Ander nieuws