Header image

Krijgt Bredevoort een eigen Energie Coöperatie?!

BREDEVOORT - De Energie Coöperatie Bredevoort is nu nog ‘in oprichting’. De coöperatie wordt definitief opgericht wanneer er 50 of meer potentiële leden zijn. Wanneer er nl 50 of meer leden zijn, dan kan de coöperatie gebruik maken van een subsidieregeling van de Provincie Gelderland, waarmee 20% van de investering gesubsidieerd wordt. Hiermee wordt het postcoderoosproject nog aantrekkelijker.
 

Het initiatief tot het postcoderoosproject werd in afgelopen najaar genomen in het Burgerintitiatief Energietransitie Aalten. Hieruit is de werkgroep EnergieCoöperatie Bredevoort voortgekomen. Deze werkgroep bereidt nu de oprichting van de vereniging voor, maakt afspraken met de dakeigenaren en probeert voldoende leden te werven.
 

De op te richten energiecoöperatie Bredevoort wil gebruik gaan maken van de Postcoderoosregeling, officieel de ‘Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting’.  Met deze wettelijk vastgestelde regeling maakt het Rijk investeringen in gezamenlijke duurzame energieopwekking financieel aantrekkelijk.
 

De leden kopen zon-certificaten van de Coöperatie  en met de inleg betaalt de Coöperatie de PV-installatie op het centrale dak of de centrale daken. Elk certitifcaat is ongeveer één zonnepaneel waard. Voorwaarden om van de regeling gebruik te kunnen maken zijn:

- Het gezamenlijke zonnedak (of zonnedaken) moet zich in de postcoderoos bevinden.
- Deelnemers moeten in de postcoderoos wonen.
- In het voorbeeld (zie plaatje): de postcodes 7126 (Bredevoort), 7121 (Haart, Oost-Aalten, Barlo), 7119 (Klooster) en 7109 (Miste).
- Door het hart van de roos op te schuiven kan desgewenst heel Aalten meedoen.
- Deelnemers moeten kleinverbruiker van energie zijn.
-Max 3 x 80 Ampére aansluiting.
-Max 10.000 kWh stroomverbruik per jaar.
-Hier vallen vrijwel alle huishoudens onder; maar ook (kleine) bedrijven en instellingen kunnen dus meedoen, mits hun aandeel in de coöperatie niet groter is dan 20%.
 

De initiatiefnemers vinden dat er haast moet worden gemaakt met de energietransitie. De klimaatopwarming dreigt volledig uit de klauwen te lopen. De natuurkundige Arrhenius toonde al in 1896 aan dat CO2 warmte in de atmosfeer vasthoudt. En nog steeds stijgt de uitstoot van dit broeikasgas. De initiatiefnemers vinden  ook dat overheden tot nu toe veel te weinig doen. We moeten dus zelf aan de slag!


Naast het klimaat spelen ook andere redenen een rol. Momenteel betalen de inwoners van Bredevoort met z’n allen elk jaar tonnen aan grote multinationale energiebedrijven voor verwarming, verlichting en apparaten. De gezamenlijke stroomrekening in Bredevoort bedroeg in 2015 ruim € 350.000,-. Het zou mooi zijn wanneer er een deel van dit geld in de eigen gemeenschap zouden kunnen blijven.
 

De initiatiefnemers  denken dat het postcoderoosproject vooral in Bredevoort goed werkt. Bredevoort heeft immers een beschermd stadsgezicht. Zonnepanelen passen hier vaak niet zo mooi, en vaak is plaatsing zelfs niet toegestaan. Toch moet ook Bredevoort aan haar toekomst denken. En in die toekomst speelt duurzame energie een belangrijke rol.
 

Het aanleggen van een gezamenlijk zonne-energie-dak levert de deelnemers een aantrekkelijk financieel rendement. In deze fase kunnen De initiatiefnemers nog geen precieze bedragen of percentages noemen, maar op basis van ervaringen elders en een concept-businesscase ligt het rendement op de inleg bij een postcoderoosproject tussen de 6 en 8%. Dat is behoorlijk wat meer dan wat je aan rente op een spaarrekening krijgt!
 

Dit financiële voordeel is met name te danken aan:

- Schaalvoordeel: door veel panelen in één keer te leggen zijn ze goedkoper.
- Geen BTW op de investeringen.
- 20% investeringssubsidie van de Provincie.
- 15 jaar lang korting op de Energiebelasting op basis van de opgewekte stroom.
- Winstdeling door de coöperatie.
 

Eind december zijn huis aan huis in Bredevoort flyers bezorgd over de Energie Coöperatie Bredevoort.
 

Er zijn inmiddels al 43 geïnteresseerden en een aantal van hen bestelde panelen (onder voorbehoud): 183 stuks.
De initiatiefnemers gaan volgens plan op 6 januari huis aan huis reacties vragen. Zij willen informatie verschaffen en ook aanmeldingen noteren.

 Ander nieuws