Header image

Kwaliteitsslag bij Kinderopvang Bambi afgerond

AALTEN - Dit jaar stond bij Kinderopvang Bambi in het teken van een verdieping van onze pedagogische kwaliteiten. In samenwerking met de KinderopvangAcademie hebben alle medewerkers, zowel KDV als BSO, deelgenomen aan een eenjarige cursus. Door middel van webcollege’s en interne begeleiding zijn verschillende accenten binnen de opvang opnieuw belicht. Daarnaast is ook Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en schrijver van diverse boeken over kinderen en hun ontwikkeling, drie avonden bij Kinderopvang Bambi geweest. Hij heeft in gesprek met de medewerkers hen geïnspireerd en hun werk met kinderen verder diepgang gegeven.

Ook hebben de medewerkers van ons kinderdagverblijf in november dit jaar hun twee jarige opleiding voor Voor- en Vroegschoolse Educatie afgerond. Kinderopvang Bambi biedt niet enkel een gedegen opvang, maar ook een goede voorbereiding voor kinderen voordat zij op 4 jarige leeftijd naar de basisschool gaan. Deze opvang kan geboden worden door hele of halve dagen af te nemen. Door middel van een jaarplanning en uitgewerkte thema’s bieden we kinderen diverse veelzijdige activiteiten, ter stimulering van hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Meer informatie: info@kinderopvangbambi.nl of 0543-473288Ander nieuws