Header image

Lezing Makelaars van God, Heiligen in Oost-Gelderland

AALTEN - Op zaterdag 20 oktober 2012 om 14.00 uur vindt in de Rooms Katholieke Helenakerk in Aalten de lezing ‘Makelaars van God, Heiligen in Oost Gelderland’ plaats. De lezing wordt verzorgd door kerkhistoricus Gerke Hoekstra.

Aan de hand van beelden, gebrandschilderde ramen, attributen, bid- en devotieprenten worden de patrocinia, heiligen aan wie de bescherming van de negen geloofsgemeenschappen van de parochie St. Ludger zijn toevertrouwd, in vertelling en historisch betoog toegelicht. Gerke Hoekstra is schrijver van het boek ‘Heiligen in het Oosten’. Een boek met historische verhalen over de patroonheiligen van kerken in Achterhoek en Liemers. Na afloop van de lezing is er de gelegenheid om het rijk geïllustreerde boek 'Heiligen in het Oosten, ' verhalen over 34 Achterhoekse en Liemerse heiligen, aan te schaffen voor 20 Euro.

De lezing wordt georganiseerd in het kader van het religieuze erfgoedevenement ‘Langs Heilige Huisjes 2012. Religieus erfgoed in de gemeente Aalten’. Op vrijdag 12, zaterdag 13, zondag 14, vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2012 openen diverse religieuze organisaties in de gemeente Aalten van 13.30 uur t/m 17.00 uur hun deuren voor publiek. Deze data zijn ook de deuren van de R.K. Helenakerk geopend. Naast klankbeelden van het boek ‘Heiligen in het oosten’ van Gerke Hoekstra worden tevens twee oude missaals tentoongesteld en kan aan de hand van het routeboekje van de kerk door Frans Stoltenborg, een mooie rondgang door de kerk gedaan worden. Kijk voor meer informatie over de activiteiten in de gemeente Aalten op www.heiligehuisjesaalten.nl of haal de informatiefolder bij één van de VVV’s in de gemeente Aalten. Hier is ook een gratis fiets- en wandelroute beschikbaar die langs het religieuze erfgoed in de gemeente Aalten leidt.

In tegenstelling tot wat in de folder vermeld staat, is de expositie van de Heilige Huisjes in de Aaltense Musea wel gratis toegankelijk.Ander nieuws