Header image

Lezing over de geschiedenis en toekomst van de stedenbouw

BREDEVOORT - Op vrijdagavond 23 november geeft architect en docent bouwkunde Edy Kwak een lezing in de Koppelkerk over de geschiedenis en toekomst van de stedenbouw. De lezing vindt plaats in het kader van de expositie Plaatsbepaling van Kristie Legters die gelijktijdig in de Koppelkerk te zien is. Kristie Legters gaat na de pauze nader in op haar beeldende werk, waarin architectuur een centrale rol speelt.

Stedenbouw begint op het moment dat een groep mensen zich permanent ergens gaat vestigen. Er moeten afspraken worden gemaakt over de plek, de grootte, de bescherming, voedselvoorziening en bereikbaarheid. Deze eerste permanente samenleving noemen we 'dorpje'. Gaandeweg komen er functies bij en er worden bijzondere bouwwerken toegevoegd: kerk, stadhuis, markthal. De bescherming tegen wilde dieren en mensen wordt verstevigd. Het dorp wordt een veste. We gaan het een 'vestingstad' noemen.

De oorsprong van de Europese stedenbouw ligt in het Midden-Oosten: in het Mesopotamië̈ en Egypte van ca 3500 v. Chr. De Grieken en Romeinen gaan steden ontwerpen volgens standaardschema's. Door de toenemende welvaart en bevolkingsgroei worden de stadjes groter en we gaan ze 'steden' noemen. Vanwege de betere economische toestand in de steden hebben de steden een zuigende werking op de plattelanders. Om iedereen te kunnen huisvesten en de stad leefbaar te houden wordt het tijd om planmatig de uitbreidingen aan te pakken en de steden te herstructureren.
Via de ontwikkelingen in de Middeleeuwen, Renaissance, Barok en de negentiende eeuw, neemt Edy Kwak ons mee naar het Nederland van 1901. De Woningwet komt tot stand en de overheid gaat een belangrijke rol spelen in de stadsontwikkeling. Plannen worden gemaakt voor de Ruimtelijke Ordening van Nederland en gemeenten moeten bestemmingsplannen ontwikkelen.

Door de enorme bevolkingsgroei zijn er inmiddels wereldwijd gigasteden met vele miljoenen inwoners ontstaan. Hoe ziet de toekomst van de stedenbouw eruit? Steden zijn zo groot geworden dat de leefbaarheid in gevaar komt en dat mensen gaan wegtrekken uit de stad. Door de sterk ontwikkelde communicatiemogelijkheden zien we dat men niet meer op een vaste werkplek aanwezig hoeft te zijn. Er staan ons ruimtelijke, demografische en sociale veranderingen te wachten. Edy Kwak blikt vooruit op die veranderingen.

Na de pauze vertelt kunstenaar Kristie Legters (Winterswijk) meer over haar expositie 'Plaatsbepaling', die in de bovenzaal van de Koppelkerk te zien is. Architectuur loopt als een rode draad door haar werk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: vrijdag 23 november
Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree: € 7,50
Reserveren: www.koppelkerk.nl / 0543-216 005

 

Gesprek met Sylvia Heijnen:

Foto: Grote Kerk Naarden-Vesting (c) VranzVanMaaren

 

 
Ander nieuws