Header image

Melden Carbidschieten in Aalten moet voor 10 december

AALTEN – Het Aaltense buitengebied staat op oudejaarsdag in het teken van het carbidschieten. Jaarlijks komen er bij de gemeente Aalten tientallen meldingen binnen om op oudejaarsdag met carbid te schieten

De meldingen zijn meestal afkomstig van vriendengroepen, hokken, ouders met kinderen en andere gezelschappen die op deze traditionele manier het oude jaar uit willen knallen. 

De oorsprong van het carbidschieten ligt waarschijnlijk bij de Germaanse Joelfeesten, de twaalfdaagse viering rondom de zonnewende, die rond 1000 jaar na Christus voor het eerst werden gehouden. Carbidschieten wordt in zuid, oost en noord Nederland veel gedaan op het platteland. Op de bodem in melkbussen wordt carbid en water gedaan. Die melkbus wordt afgesloten door een bal. Door een chemische reactie ontstaat ethyn, dat wordt verhit en met een dreunende knal schiet de bal tientallen meters weg. Rond het carbidschieten heerst veelal een gezellig sfeertje, voorbijgangers komen een kijkje nemen, er worden hapjes en drankjes genuttigd en vuurkorven aangestoken.

De dreunende knallen zijn dan tot in de wijde omgeving te horen.

Ook voor oudejaarsdag 2017 is het in de gemeente Aalten weer mogelijk om carbid te schieten. Daar zit wel een meldingsplicht aan verbonden en een aantal spelregels!

Degene die met carbid schiet, moet dat tenminste drie weken van tevoren (dat is tot uiterlijk 10 december 2017) met een meldingsformulier hebben gemeld bij burgemeester en wethouders. 

Bij het carbidschieten gelden daarnaast de volgende regels:

  1. Er worden alleen bussen met een maximale inhoud van 40 liter gebruikt;
  2. Het carbidschieten gebeurt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
  3. Het vrijschootsveld is tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld zijn geen openbare wegen,  paden en geen personen aanwezig.
  4. De bussen worden afgesloten met plastic of leren (voet)ballen;
  5. Degene die met carbid schiet neemt alle maatregelen die hij redelijkerwijs kan nemen om gevaar voor mens en dier te voorkomen.

Een niet of te laat ingediende melding leidt tot een verbod op het carbidschieten. Als de regels die hierboven staan worden overtreden, kan de gemeente of de politie optreden.Ander nieuws