Header image

Midpoint Meeting 2011 in Aalten van start (+foto’s)

There is an English version of this article below the pictures. AALTEN - Jong Gelre Aalten en Stichting Uitwisseling organiseren 22 t/m 25 september een midpoint meeting. Dit is een georganiseerd weekend voor buitenlandse stagiaires die stage lopen in een land- of tuinbouwbedrijf ergens in Nederland, de leeftijd varieert tussen de 18-25 jaar. Deze stages lopen uiteen van 3 maand tot één jaar. Tijdens de stage verblijven ze veelal in Nederlandse gezinnen. De Midpoint Meeting is een weekendje uit voor de gasten, waar ze zich zelf voor moeten opgeven. Het is vooral ervaringen uitwisselen en zeker voor heel veel lol. De gasten komen uit veel verschillende landen zoals Japan, Zuid Korea, Rusland, Oekraine, China, Brazilie, Hongarije, Nieuw Zeeland, dit varieert per jaar. Het thuishonk van alle activiteiten is café Schiller in Aalten. Donderdagmiddag zijn alle buitenlandse stagiaires aangekomen in Aalten en na een evaluatie met Stichting Uitwisseling en een onderlinge kennismaking zijn de deelnemers naar hun gastgezinnen gegaan om te eten en even uit te rusten. De komende dagen zullen de buitenlandse gasten een tal van activiteiten ondernemen en excursies gaan maken in en rond Aalten.  Zo stond er onder andere een vossenjacht en een gezellige spelletjesavond op het programma voor de donderdagavond. Vrijdag werd de groep gesplitst in 2 groepen. De ene helft ging ochtends naar de boerderij van Fam. Ruesink Westendorpweg 2 en krijgt daar een rondleiding. De andere helft gaat naar de brandweer in Aalten en kreeg daar een rondleiding. Tussen de middag aten ze gezamenlijk pannenkoeken bij de Fam. Ruesink. Vrijdagavond was er een Miss en Mister verkiezing bij Schiller. Op zaterdag konden de gasten eerst uitslapen. Zaterdagmiddag verzamelde de groep zich weer bij Schiller en vertrokken per fiets naar het Romienendal voor een 6-kamp. Met aansluitend een Barbecue met daarna een gezellige avond  bij de Loods in Barlo. Zondag is er nog een afscheidslunch bij Schiller en aansluitend gaat iedereen weer terug naar hun stage adres ergens in Nederland. Stichting Uitwisseling heeft sinds 1949 al voor meer dan 20.000 jongeren stageplaatsen bemiddeld, van en naar Nederland. Dit om nieuwe ervaringen op te doen in vreemde landen. [nggallery id=174] English Version: AALTEN - Jong Gelre Aalten and Stichting Uitwisseling (Exchange Foundation) organized 22 t / m 25 September a midpoint meeting. This weekend is organized for foreign trainees in placements in an agricultural or horticultural somewhere in the Netherlands, the age varies between 18-25 years. These internships range from three months to one year. During the internship they stay mostly in Dutch families. The Midpoint Meeting is a weekend for guests, where they themselves have to give up. It is mainly to exchange experiences and certainly a lot of fun. The guests come from many different countries such as Japan, South Korea, Russia, Ukraine, China, Brazil, Hungary, New Zealand, this varies by year. The home of all activities is Cafe Schiller in Aalten. Thursday afternoon, all foreign interns arrived in Aalten and after an evaluation with Stichting Uitwisseling  and a mutual acquaintance, the participants went to their families to have dinner and take a break. In the coming days, the foreign guests numerous activities and excursions to make in and around Aalten. So there was a fox hunt, and include a cozy night games scheduled for Thursday. Friday, the group was split into two groups. One half went to the farm of Fam. Ruesink Westendorpweg 2 and got a tour. The other half went to the fire department in Aalten.  At lunchtime, they all eat pancakes together near the fram Fam. Ruesink. Friday evening there was an election of Miss and Mr. Schiller. On Saturday guests could made an long sleep in and have a break. Saturday in the afternoon the group gathers again at Schiller and went by cycle to a 6-Romienendal camp. Followed by a barbecue followed by an evening at the Loods in Barlo. Sunday there's a farewell lunch at Schiller and then everyone goes back to their internship somewhere in the Netherlands. Stichting Uitwisseling  (Exchange Foundation)  has since 1949 been for more than 20,000 youth internships mediated, and from the Netherlands. This new order to gain experience in foreign countries.

Ander nieuws