Header image

Monumentenavond gemeente Aalten druk bezocht

AALTEN - Op maandagavond 26 november 2012 hebben wij een informatieavond voor eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten in de gemeente Aalten georganiseerd. De avond vond plaats in de Aaltense Musea en is druk bezocht. Na een woord van welkom door mevrouw Brethouwer, directeur van de Aaltense Musea, gaf wethouder Kok een korte toelichting op het gemeentelijk erfgoedbeleid. Vervolgens waren er presentaties door de Stichting Monumentenwacht Gelderland, de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en het Nationaal Restauratiefonds, over hetgeen zij eigenaren van monumenten kunnen bieden. Na afloop van de presentaties was er de gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder Kok en over de presentaties. De avond werd informeel afgesloten met een drankje en een hapje in de hal van de Aaltense Musea.


Ander nieuws