Header image

Ondertekening Raadsprogramma door fractievoorzitters Aalten

AALTEN– Dinsdagavond 15 mei vond de ondertekening plaats van het Raadsprogramma 2018-2022 door alle fractievoorzitters uit de gemeente Aalten. In dit Raadsprogramma worden de belangrijkste onderwerpen vermeld waarover alle fractievoorzitters het in grote lijnen eens zijn. Vanuit haar kaderstellende rol heeft de raad het raadsprogramma ingedeeld in een bestuurlijk kader, inhoudelijk kader en een financieel kader. Fractievoorzitter Raimond Smit (CDA) sprak van een ambitieus plan: “het is goed voor de gemeente en goed voor ons allen”.

Enkele onderwerpen:

 

-Wennen aan nieuwe rollen-

De verhouding tussen samenleving en gemeente gaat veranderen. Inwoners, organisaties en bedrijven zullen nog meer vragen om samenwerking met de gemeente. Gemeenteraad en College van B & W zullen moeten wennen aan nieuwe rollen. We leven in de gemeente Aalten niet op een eiland. De nieuwe raad wil via de samenwerking met andere gemeenten werken aan een sterke en daadkrachtige Regio Achterhoek. Die samenwerking is nog niet optimaal.

 

-Onderzoek naar instelling kinderraad en kinderburgemeester-

De raad wil de jeugd ook praktisch mee laten doen en stelt voor de instelling van een kinderraad en een kinderburgemeester verder te onderzoeken. De kinderburgemeester speelt een zichtbare rol bij voor de jeugd bijzondere gebeurtenissen. De raad wil kernwaarden voor de gemeente blijven versterken. De gemeente Aalten is een rustige en veilige plattelandsgemeente die bijdraagt aan een betrokken samenleving. De natuur wordt beschermd. Energieneutraliteit en duurzaamheid staan centraal. De raad wil inwoners van onze gemeente, de bedrijven, maar ook recreanten een prachtige omgeving bieden.

 

-Centrummanager-

De gemeente stelt centrummanagement in voor de centra Aalten en Dinxperlo. Een aan te stellen centrummanager zorgt ervoor dat slagvaardig wordt opgetreden. Het College legt een voorstel voor de instelling hiervan aan de raad in 2018.

 

-Energieneutraliteit en wellicht opnieuw contact met Kringloop Aktief-

De gemeente Aalten zet in op energieneutraliteit. Men wil recycling, innovatie, schoon water, duurzame productie van levensmiddelen en hergebruik van consumentenprodukten, een oplaad-infrastructuur vor electrische auto’s en het delen van auto’s. Een mogelijkheid is om opnieuw een contract te sluiten met Kringloop Aktief of vergelijkbare bedrijven, die een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

 

-Woningbouw-

In de gemeente Aalten zijn (bijna) voldoende woningen om te voorzien in de vraag. Wel is aanpak nodig om grote delen van de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken. Leegstaand vastgoed zou men om kunnen vormen naar woningen die voldoen aan de actuele vraag. Een ander alternatief zijn kleine betaalbare woningen in de vorm van ‘Tiny-houses’ voor jongeren.

 

-Busverbinding met Bocholt-

Het College moet zich maximaal inzetten om de proef van de busverbinding met Bocholt voort te zetten en structureel te maken.

 

-Toerisme en recreatie-

Draag de mogelijkheden van de gemeente Aalten op het terrein van recreatie nog beter en intensiever uit.

 

-Verenigings-contactfunctionaris-

De raad is voorstander van een verenigingscontactfunctie. Een helder aanspreekpunt en een goede ondersteuning voor alle verenigingen.

 

Alle zeven fractievoorzitters zetten dinsdagvond hun handtekening onder het Raadsprogramma. Woensdag 23 mei maakt informateur Peter Drenth zijn aanbevelingen over de samenstelling van een nieuwe college van B & W bekend.

 

Tekst: Leo van der Linde.

Foto’s: Leo van der Linde.

   


Bekijk hieronder de foto'sAalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 004.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 006.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 005.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 007.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 008.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 010.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 014.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 013.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 012.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 015.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 024.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 021.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 022.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 018.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 026.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 029.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 028.jpg
Aalten, Raadsprogramma, ondertekening, 15 mei 2018 030.jpg

Ander nieuws