Header image

Onderwijsinspectie zeer tevreden over VMBO Schaersvoorde

AALTEN - De onderwijsinspectie heeft met drie inspectieleden een tweedaags bezoek gebracht aan gemengd/theoretische afdeling van het vmbo in Aalten. De inspecteurs bezochten vijftien lessen en hadden een gesprek met 25 personen uit de organisatie. De algemene indruk die de inspectie van opleiding kreeg was prima.

De inspecteurs gaven aan dat zij het zelden meemaken dat verschillende geledingen op een school, zowel leerlingen, docenten als schoolleiding, zozeer hetzelfde beeld geven van de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze constateerden dat er een prettig klimaat heerst en dat de relatie tussen leerlingen, docenten en schoolleiding goed is. De resultaten zijn van ruim voldoende niveau.Ander nieuws