Header image

Ons Huis Dinxperlo wordt toch een Kulturhus

DINXPERLO - Twee monumentale panden worden verbonden door een transparante foyer waar allerlei gemeenschappelijke voorzieningen komen. Zo zal ontmoetingscentrum Ons Huis omgebouwd worden tot een echt kuluturhus waar de gehele bevolking van Dinxperlo van profiteert. Na een eerdere afwijzing -wegens stoppen van de subsidieregeling-, komt er nu toch geld van de provincie Gelderland waardoor het plan doorgaat. Voor de leefbaarheid in het grensdorp zal dit een positieve impuls geven. De stuurgroep Ons Huis vergadert vanavond over hoe het plan ontwikkeld en uitgevoerd gaat worden. Gemeente Aalten, Stichting Welzijn en de provincie betalen gezamenlijk 1,2 miljoen aan de verbinding en inrichting daarvan.

De provincie Gelderland bestemt jaarlijks geld voor activiteiten die bijdragen aan een sociale Gelderse samenleving. Een samenleving kan alleen goed functioneren op de langere termijn als mensen bereid zijn om voor de ander en voor de gemeenschap als geheel in te zetten. De provincie richt zich op ondersteunen van bijvoorbeeld mantelzorgers en kwetsbare groepen. Ook actief burgerschap en gezondheid zijn belangrijke speerpunten in het provinciale sociaal beleid. De provincie zal de komende jaren minder investeren in allerlei voorzieningen maar vooral in mensen – organisaties, gemeenten of een netwerk van burgers- die actief aan de slag gaan met zaken die in hun gemeenschap relevant zijn en kunnen bijdragen aan een samenleving die ook op de lange duur tegen een stootje kan.

Kulturhusen zijn gebouwen waar meerdere verenigingen en organisaties gebruik van maken. Niet alleen als gebruiker of huurder maar ook echt op een manier waardoor meer dan de som der delen ontstaat. Het idee is overgewaaid uit Scandinavië. Gelderland heeft inmiddels vele kulturhusen en dorpshuizen, dankzij overheidssubsidie en inzet van veel organisaties en vrijwilligers. Vorig jaar stopte de provinciale subsidieregeling. Provinciale Staten besloten extra geld beschikbaar te stellen waardoor de komende tijd nog 11 gemeenten geld tegemoet kunnen zien.Ander nieuws