Header image

Opening Groene Slingeplan in Aalten

AALTEN - Op maandag 7 december hebben wethouder Luiten en heemraad Bussink de openingshandeling voor het Groene Slingeplan verricht. Zij hebben dit gedaan door de spindelschuif van de nieuwe vispassage in de Slingelaan samen open te draaien. Nu kunnen de vissen langs de stuw - dus tegen de stroom in - naar de bovenstroomse gebieden zwemmen, waar zich veelal de paaigronden bevinden. Deze vispassage is, net als de nieuwe vispassage bij de stuw Haartsestraat, aangelegd binnen het project Groene Slingeplan.

Project Groene Slingeplan
Begin 2015 is gestart met de uitvoering van dit project tussen de Haermansweijde en de Van Heemskerckstraat in Aalten. In 2006 is al een deel aangelegd bij de wijken De Hare/Haermansweijde. Over de hele lengte is gezorgd voor een doorgaande wandelverbinding met bankjes. Verder is het monument Stenen Bank – nabij de Polstraat - binnen dit werk gerestaureerd. De Boven-Slinge in de kern van Aalten is hiermee recreatiever, beleefbaar en ecologisch waardevoller geworden. Het project is door de gemeente Aalten samen met waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd en gefinancierd. Ook heeft het Rijk het project medegefinancierd.Ander nieuws