Header image

Opruimwerkzaamheden speelplaats De Bijvank Dinxperlo

DINXPERLO - Maandag 11 december starten de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van de asbestvervuiling in de bodem van speelplaats De Bijvank (tussen De Bijvank en de Nieuwstraat) in Dinxperlo. De daadwerkelijke sanering – afgraven en nieuw zand opbrengen – vindt begin volgend jaar plaats.

Bij werkzaamheden op de speelplaats in april dit jaar is asbest aangetroffen. Daarop is historisch onderzoek en bodemonderzoek uitgevoerd op de speelplaats en de nabije omgeving. Hieruit blijkt dat op de locatie van de speelplaats vroeger een timmerfabriek heeft gestaan met een dakbedekking van asbest. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is de fabriek door bombardementen verwoest waardoor er asbest in de grond is terecht gekomen. De ernst van de verontreiniging en het feit dat er geen veroorzaker meer in beeld is, is voor de provincie Gelderland reden coördinatie en kosten van het project over te nemen.

Aanvullend bodemonderzoek

In de omgeving van de speelplaats wordt aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd om de asbestverontreiniging zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. HaskoningDHV start in de week van 4 december met dit onderzoek.

Speelplaats saneren

Vooruitlopend op de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek wordt de speeltuin alvast gesaneerd. Wethouder Nijland: “De provincie heeft ons laten weten dat het zeker nog een halfjaar duurt voordat de vervuiling volledig in beeld is. Zo lang wachten met saneren van de inmiddels overwoekerde speelplaats, vinden we niet wenselijk. Gelukkig is het in overleg mogelijk de sanering van de speelplaats naar voren te halen, zodat we snel kunnen beginnen met het opruimen van de verontreiniging en het inzaaien van gras.” In een later stadium wordt de speeltuin opnieuw ingericht.

Detectie

Vanwege de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog moet ook rekening gehouden worden met achtergebleven munitie. Daarom wordt voorafgaand aan de ontgraving van de speelplaats het terrein tot een diepte van 4 meter gedetecteerd op mogelijke munitie. Hiermee wordt gestart op 11 december. Het afgraven van het terrein start zo snel mogelijk in het nieuwe jaar, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.Ander nieuws