Header image

Ouderbetrokkenheid stimuleren op het ’t Bastion

BREDEVOORT - Op woensdagavond 16 april zijn er op basisschool ’t Bastion te Bredevoort informatieve workshops te volgen rondom onderwijs en opvoeding. Het doel is om samen van gedachten te wisselen en de betrokkenheid tussen ouders en school te stimuleren.

Voorafgaand aan deze workshops vindt de algemene ledenvergadering plaats van de oudervereniging van de school. Uiteraard hebben op deze ledenvergadering de leden een stem uit te brengen. De workshops die volgen zijn echter (grotendeels) algemeen van aard en voor een breder publiek interessant dan alleen voor de leden van de oudervereniging. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

- Mijn kind en sociale media - Groepsdynamica - De methode ‘Leefstijl’ waar ’t Bastion mee werkt - In gesprek: de regionale ‘Krimp’ en de kansen - ‘Geloof en twijfel’ (door ds. Endeveld en Pastor Bresser)

Wij willen deze avond ook openstellen voor overige geïnteresseerden. Onze ervaring is namelijk dat de informatie zeer praktisch en waardevol is. Gezien de belangrijke rol die het onderwijs maatschappelijk speelt, ook in Bredevoort en omstreken, nodigen wij geïnteresseerden van harte uit. Het is op 16 april – voor aanstaande ouders of andere belangstellenden - een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met de Bredevoortse basisschool.

Wanneer men geen kind(eren) op ’t Bastion heeft, zien we graag vooraf een aanmelding per email tegemoet. Dit kan via het mailadres info@bastionbredevoort.nl

Graag tot ziens op woensdag 16 april aan de Pater Jan de Vriesstraat 17 te Bredevoort. Aanvang: 19.30 uurAnder nieuws