Header image

Ouderen met en zonder beperking vinden elkaar in Aalten

AALTEN - Sinds enkele maanden gaan enkele senioren met een beperking vanuit Estinea elke dinsdag naar Beth San toe. Hier ondernemen ze samen met bezoekers van het dagcentrum gedurende de dag allerlei activiteiten. Sinds half juni is er op de woensdag tweede groep gestart. Deze eerste stappen van samenwerking vormen voor beide organisaties een mooie manier om van elkaar te leren en om op door te bouwen. Om zo samen te zorgen voor een krachtenbundeling die van waarde is voor iedereen. De bezoekers van het dagcentrum in Beth San en de senioren die door Estinea worden ondersteund, ondernemen allerhande activiteiten. Van de dag rustig beginnen met koffie en elkaar te vertellen wat hen bezig houdt tot een korte wandeling in de mooi aangelegde bewegingstuin. Ook wordt er getekend, gehandwerkt of er worden spelletjes gedaan. En er wordt tussen de middag gezamenlijk van de warme maaltijd genoten. Om dit te realiseren hebben Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en Estinea de handen ineen geslagen. ‘Wanneer je goed nadenkt, is het eigenlijk gewoon heel logisch om te kijken hoe je krachten kunt bundelen en bewoners zo iets nieuws kunt bieden. Een activiteit die we alleen niet kunnen realiseren maar die door samenwerking prima te organiseren is. En die ook nog meerwaarde oplevert door de nieuwe energie die het bezoekers, begeleiding en vrijwilligers van het dagcentrum oplevert’, aldus manager Marleen Floors van Beth San.

Regiomanager Tineke Roelofsen voegt toe; ‘Als Estinea zijn wij altijd op zoek naar hoe wij de mensen met een beperking die wij ondersteunen zo gewoon mogelijk mee kunnen laten doen in de lokale samenleving. Daarvoor zoeken wij juist heel bewust zoveel mogelijk naar samenwerking en verbinding met andere lokale partijen. Dat is ook de reden waarom wij Marga Klompé benaderd hebben om te kijken naar gezamenlijke dagbestedingsactiviteiten voor deze oudere doelgroep. Met begeleiding vanuit één van beide organisaties en waar mogelijk met vrijwilligers als uitgangspunt.’

De betrokken medewerkers van beide organisaties en de vrijwilligers zijn enthousiast over de samenwerking. Voor hen zijn de afgelopen maanden een paar bijeenkomsten geweest om informatie te delen en om mogelijke vragen die bij hen leven te beantwoorden. Het is mooi om te zien dat het voor vrijwilligers niet uitmaakt. ‘Wij komen om wat voor een ander te doen, of dat nu via Estinea of via Marga Klompé gaat, dat maakt niet uit. Wij komen elke woensdag om te helpen, dat is ons doel als vrijwilliger’, was de reactie tijdens de laatste bijeenkomst.

Beide partijen zien deze eerste stappen op het gebied van samenwerking ook vooral als een pilot om te leren en op door te bouwen. Hoe kunnen we als organisaties in Aalten nog beter inspelen op behoeften en wensen van ouderen met of zonder beperking? En hoe kunnen we daar slim gebruik maken van elkaars kennis, kunde en faciliteiten? Zodat we kunnen zorgen voor een krachtenbundeling die voor iedereen van waarde is. Want dat dit kan, daar zijn beide organisaties van overtuigd.Ander nieuws