Header image

Overdracht ambtsketens in Musea van Aalten en Dinxperlo (+video)

AALTEN/DINXPERLO - Een burgemeester draagt als herkenningsteken van zijn ambt een ambtsketen. Zo ook de oud-burgemeesters van de voormalige gemeenten Aalten en Dinxperlo. Door de herindeling is de functie van deze twee ambtsketens vervallen. Burgemeester Berghoef heeft een tijd lang een ambtsketen gedragen met daaraan de penningen van beide voormalige gemeenten. Sinds de invoering van het nieuwe gemeentewapen, draagt hij een nieuwe, speciaal voor deze gemeente vervaardigde, ambtsketen. Op initiatief van de familie Boland uit Dinxperlo werden op dinsdagmiddag 26 maart de ‘oude’ ketens in bruikleen gegeven aan de Aaltense musea in Aalten en het Grenslandmuseum in Dinxperlo. Zo worden de ketens in ere gehouden en blijven zichtbaar voor de burgers van en bezoekers aan de gemeente Aalten. Op dinsdagmiddag werd de bruikleenoverkomst met de Aaltense musea getekend en overhandigde burgemeester Berghoef officieel de keten aan het museum. De ambtsketen werd in de Marktkamer van het Aaltens Historisch Museum gepresenteerd, samen met het Wandkleed Aalten waarop de fraaie lindeboom uit het wapen is afgebeeld. Dit wandkleed heeft tot dat de verbinding tussen Aalten en Dinxperlo beklonken werd met een nieuw gemeentewapen, in de raadzaal van het gemeentehuis in Aalten gehangen. Ook dit kleed werd tegelijk met de ambtsketting door de gemeente in langdurig bruikleen gegeven aan de Aaltense Musea. Er zijn in het Historisch Museum ook nog twee zetels waarin het voormalige wapen van de gemeente is gegraveerd en die afkomstig zijn uit het oude raadhuis. Burgemeester Berghoef droeg tot voor kort een ambtsketen met de penningen van Aalten en Dinxperlo, maar ook met een penning van Bredevoort. Bredevoort was tot het jaar 1818 een zelfstandige gemeente, totdat dit stadje samengevoegd werd bij de gemeente Aalten. De penning van Bredevoort had burgemeester Berghoef in bruikleen gekregen van mevrouw Navis. Deze penning is inmiddels aan haar teruggeven. Die zelfde middag werd in het Grenslandmuseum in Dinxperlo de overeenkomst getekend. Burgemeester Berghoef droeg daar de keten symbolisch over aan de initiatiefnemers, de familie Boland. De familie Boland droeg vervolgens de keten over aan het Grenslandmuseum. De medewerkers van stichting Bewaar 't Olde en van het grenslandmuseum waren hierbij aanwezig De stichting Bewaar 't Olde was zeer verguld met deze uitbreiding van het museum. Film en tekst: Leo van der Linde

Ander nieuws