Header image

Palmpasen in Aalten en Bredevoort door de jaren heen

AALTEN - Binnenkort vieren we het Paasfeest. Dit wordt voorafgegaan door de viering van Palmpasen. Dit is een gebeuren waar men in Aalten en Bredevoort nog steeds aandacht aan besteed. Speeltuinvereniging 'De Ossenkop' uit Bredevoort maakt in de periode voorafgaande aan Pasen, in het clubgebouw aan de Schoolstraat, met de jeugd schitterende Palmpaasstokken. Op de zondag voor Pasen loopt men dan met dezeprachtig versierde stokken een ronde door het stadje. De schooljeugd van de St. Jozef Basisschool uit Aalten houdt deze traditie ook in ere. Bredevoort, Ellen Fukkink en Saudy Smits, Palmpasen bij speeltuin 'De Ossenkop'. Tot voor enkele jaren werd deze rondgang door het Aalten afgesloten met het inzegenen van de Palmpaasstokken met de wijwaterkwast door de pastor in de RK-kerk. In Aalten besteedde de Vereniging Oudheidkamer in 1930 voor het eerst aandacht aan Palmpasen. Ruim 400 kinderen gingen van start vanaf het Feestgebouw en liepen in een bonte stoet richting het Marktplein in Aalten. De Palmpaasstok kunnen we zien als een verkleind meiboompje. Het herinnert aan de vroegere vruchtbaarheidsgebruiken en feesten in het voorjaar. In de Christelijke tijd is het vooral de gedachte aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de palmtakken op de weg werden gelegd. De Palmpaasstok in onze omgeving wordt versierd met een broodhaantje, jong groen en allerlei snoepgoed. Bij de rondgang ging met de Palmpaasstok werd vaak een lied gezongen: Palm palm Pasen. Koerei, ei, koerei. Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei. Dree ei is een Paasei. De drie eieren herinneren aan de Drie-eenheid van God. Aalten, Palmpasen, Ludgerstraat, 1958 Broodhaantjes. Bakker Ben Helmink uit Bredevoort stond bekend om zijn speculaas, gebakken volgens een oud familierecept. Hij is ook bekend geworden door zijn broodhaantjes, welke de Palmpaasstok sierde. In Winterswijk werd de Palmpaasstok vaak versierd met zwaantjes met een langere nek. Deze waren bedoeld voor de stokken van jongens. Palmpasen werd in 1958 ook gevierd door de jeugd uit de Ludgerstraat in Aalten. De Vereniging Oudheidkamer Aalten hield in 1930 een grote Palmpaasoptocht. Men verzamelde zich bij het voormalige Feestgebouw aan de Polstraat. De jeugd maakte een rondgang door Aalten. De bonte stoet deed onder andere de Markt in ons dorp aan. In 2014 besloot de Aaltense Musea deze traditie weer op te pakken. Op koopzondag 13 april van dat jaar liepen tientallen kinderen, onder muzikale begeleiding van de slagwerkgroep van de Aaltense Orkest Vereniging, een ronde door ons dorp. Bredevoort houdt deze traditie nog jaarlijks in ere. Bredevoort, Ben Helmink, bakker, Palmpasen Tekst: Leo van der Linde. Foto’s uit de collectie van: Leo van der Linde en familie Fukkink (Bredevoort).    

Ander nieuws