Header image

Politie Aalten controleert op parkeren van grote voertuigen

AALTEN- Mede naar aanleiding van klachten uit de omgeving, zal de politie Aalten de komende tijd controles uitvoeren op het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom. Degenen die zich niet aan de parkeerregels houden, kunnen rekenen op een boete van 85 euro.

Binnen de gemeente Aalten, en overigens geldt dit ook voor vele andere gemeentes in de Achterhoek, is het verboden om voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6,00 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, te parkeren binnen de bebouwde kom. De politie zal de komende tijd toezien op het feit dat deze bepaling door de gemeente gehandhaafd wordt.Ander nieuws