Header image

Politieke bijeenkomst ouderenbonden bij ’t Noorden in Aalt

AALTEN- Donderdag was er veel belangstelling voor de politieke manifestatie die georganiseerd werd door de gezamenlijke ouderenbonden van PCOB en KBO in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De bijeenkomst werd gehouden in het partycentrum ’t Noorden, Aalten. Jan Hofman, voorzitter van de KBO, heette iedereen welkom. Hij maakte de spelregels voor de fractievoorzitters van te voren goed duidelijk. Iedereen kreeg vijf minuten spreektijd, één minuut voordat de tijd verstreken was, klonk een klein belletje als teken dat men het betoog moest afronden. Na vijf minuten betoog was de spreektijd echt voorbij en mocht er niet langer meer gesproken worden. Hier hielden de fractievoorzitters van de zeven deelnemende partijen zich keurig aan. Henk Meerdink (HMV) mocht het spits afbijten. Het motto van zijn partij voor de verkiezingsperiode 2018-2022 is: ‘geen woorden maar daden’. Henk: “we willen proberen de mensen te helpen en willen niet bekvechten. In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de zorg, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de jeugdzorg. HMV wil klantgericht handelen en drie wethouders in de gemeente Aalten is voldoende. We willen minder bureaucratie en realisering van industrieterreinen langs de Hamelandroute”. Namens het CDA hield Zelma van Alstede haar betoog. Ze nam donderdag de plaats in van Raimond Smit, de fractievoorzitter. Zelma: “het CDA Aalten-Dinxperlo wil meer waardering voor de ouderen, we geloven in zorgen voor elkaar! Er moeten goede algemene sociale voorzieningen zijn. Het is belangrijk dat onze inwoners plezier hebben in het leven. Het CDA wil een centraal informatiepunt opdat de burger weet waar deze terecht kan met allerlei vragen”. Martin Veldhuizen (VVD): “de VVD wil een ontmoetingsplek voor ouderen creeëren. De gemeente moet een actievere rol vervullen voor de ouderen. Onze partij wil de lasten voor de burger verlagen door efficiënter te werken en pleit voor passende woonruimte voor ouderen in combinatie met jongeren”. Henk Rijks, fractievoorzitter van GemeenteBelangen (GB): “de gemeente Aalten ontving onlangs een landelijke pluim van de ANBO voor de goede voorzieningen in de gemeente Aalten. Ouderen willen in onze gemeente actief blijven. GemeenteBelangen pleit voor de instelling van een mantelzorgmakelaar. We zijn al blij met de instelling van de talentverbinder (Richard Jongetjes). Van groot belang zijn in onze samenleving de vrijwilligers, het hart in onze samenleving. Wat we lokaal niet kunnen oplossen, moeten we regionaal oplossen”. Johan Pennings (ChristenUnie): “betreffende kwetsbare groepen is het van groot belang hoe we hier mee om moeten gaan. We moeten gebruik maken van de expertise van organisaties zoals Estinea en de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Ook het Naoberfonds werkt goed en moeten we in stand houden. Betreffende de demografische ontwikkeling: we krijgen meer ‘grijs’, meer ouderen. In de samenleving moeten we hier aandacht aan besteden , onder andere aan woningbouw voor ouderen. Nieuwkomer Alexander van der Graaff (D66): “Onze partij doet na vele jaren van afwezigheid weer mee in de Gemeente Aalten. Ouderen zijn actief en willen in de huidige samenleving er graag bijhoren. Ze willen uit eigen kracht denken en langer thuis wonen. D66 ondersteunt de mantelzorg van harte en pleit voor levensbestendig bouwen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. De partij pleit voor het bouwen van woningen zonder gasaansluiting. In de toekomst wil men alleen toepassing van electra “. Gerrit Stronks  (Progressieve Partij) verving fractievoorzitter Joop Wikkerink. Gerrit: “we informeren onze burgers in de gemeente Aalten elke week in onze nieuwsbrief en maandelijks via Aalten Vooruit. De Progressieve Partij pleit voor duurzame energie en wil goede zorg met goede arbeidsvoorwaarden. Bij een goed sociaal beleid hoort het dat mensen niet in armoede leven in onze samenleving. Onze partij wil dat alle inwoners van deze gemeente kunnen meedoen op het gebied van kunst en cultuur. Ook de zorg voor de gehandicapte mens vinden we van groot belang”. Na het betoog was er pauze en konden de aanwezigen een bezoekje brengen aan de stands van de zeven deelnemende politieke partijen. Men kon er informatie inwinnen en allerlei verkiezingsprogramma’s inzien en meenemen. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

 

Tekst: Leo van der Linde.

Foto’s: Leo van der Linde.    


Bekijk hieronder de foto'sAalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 004.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 006.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 003.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 002.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 007.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 009.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 010.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 011.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 016.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 017.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 013.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 015.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 018.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 023.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 019.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 022.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 020.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 024.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 028.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 033.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 030.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 029.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 027.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 034.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 039.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 036.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 038.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 040.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 042.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 047.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 046.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 044.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 043.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 048.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 051.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 052.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 050.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 053.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 054.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 061.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 059.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 058.jpg
Aalten, verkiezingen ouderenbonden, Noorden, 15 februari 2018 056.jpg

Ander nieuws