Header image

Provinciale subsidie voor Kulturhus in Dinxperlo

DINXPERLO - De provincie Gelderland heeft een subsidie van € 300.000,- verleend voor de realisatie van een Kulturhus in Dinxperlo. De gemeente Aalten heeft hetzelfde bedrag voor dit project in haar begroting opgenomen. Oorspronkelijk leek het erop dat er geen provinciale subsidie meer voor het project in Dinxperlo beschikbaar zou zijn. De provinciale subsidiepot voor Kulturhusen in 2011 was leeg en voor 2012 werd voor deze subsidieregeling geen budget meer beschikbaar gesteld. Provinciale Staten heeft nu toch besloten voor de oorspronkelijke, om die reden, afgewezen aanvragen uit 2011 alsnog geld beschikbaar te stellen. Het Kulturhus Dinxperlo is een van deze aanvragen, die toch op provinciale financiële steun kan rekenen. Het is de bedoeling dat de panden van de Stichting voor Maatschappelijk Welzijn Dinxperlo aan de Maurits Prinsstraat en de Terborgseweg op een nieuwe, open, transparante en inspirerende manier aan elkaar worden geschakeld en worden verfraaid. Door hier de centrale functies van de brede welzijnsorganisatie Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo en het verenigingsgebouw ‘Ons Huis’ samen te brengen, straalt het Kulturhus straks een duidelijke en uitnodigende eenheid uit. Daarbij wordt er uiteraard uitgegaan van een zo multifunctioneel en efficiënt mogelijke indeling van de ruimtes. Met deze nieuwbouw, verbouw en renovatie moet een centrale voorziening voor alle inwoners, organisaties en bezoekers van Dinxperlo ontstaan op het gebied van educatie, cultuur, welzijn, zorg en dienstverlening. Met de vele getekende intentieverklaringen van organisaties en bezoekers, zowel van bestaande als potentiële gebruikers, kan de gemeenschapsvoorziening rekenen op een breed draagvlak. Dat is, mede gelet op de aanmerkelijke investering die hiervoor nodig is, ook noodzakelijk. Het Kulturhus Dinxperlo moet structureel door de Dinxperlose gemeenschap omarmd worden om zich in de komende jaren te ontwikkelen tot het sociaal-maatschappelijke en culturele hart van Dinxperlo. Hier kunnen bezoekers en gebruikers elkaar kunnen ontmoeten, zich ontwikkelen en in- en ontspannen. Vanuit dit uitgangspunt wordt het bouwplan verder uitgewerkt. De Stichting voor Maatschappelijk Welzijn Dinxperlo, de Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo en de gemeente Aalten rekenen hierbij uiteraard op de steun van de Dinxperlose samenleving.


Ander nieuws