Header image

Red de collecte in Aalten

AALTEN - Van 11 tot 17 september 2011 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds plaats. Al 55 jaar maakt het Prinses Beatrix Fonds zich sterk voor mensen met een spierziekte. Ook in Aalten staan vele collectanten klaar om op pad te gaan.

Om de collecte goed te laten verlopen, zoeken wij nog een organisator. Hij of zij leidt de collecte in goed banen en draagt op die manier bij aan het bestrijden van spierziekten en bewegingsstoornissen. Heeft u organisatorisch talent en wat tijd over in september? Kom dan in beweging en red de collecte in Aalten! Heeft u interesse? Neem dan contact op met Ina Fijnvandraat, regiocoördinator, telefoon 0314-344405 of mail ina.fijnvandraat@prinsesbeatrixfonds.nl

Al 55 jaar maakt het Prinses Beatrix Fonds zich sterk voor mensen met een spierziekte. Het begon met de strijd tegen polio. Dankzij de beschikbaarheid van een vaccin is polio in Nederland onder controle. Nu werken we hard om ook andere spierziekten en bewegingsstoornissen te overwinnen. Voor al deze mensen is het van levensbelang dat we blijven investeren in onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De afgelopen tien jaar heeft het Prinses Beatrix Fonds bijna € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn mooie stappen gemaakt op weg naar nieuwe medicijnen en betere behandelmethoden. Helaas is genezing voor veel spierziekten en bewegingsstoornissen nog ver weg.

Patiënten met een ziekte zoals Duchenne, ALS, MS, Parkinson en Huntington hebben elke dag te kampen met beperkingen. Daarom ondersteunen wij patiëntenorganisaties. Zij geven voorlichting, organiseren onderling contact en behartigen de belangen van patiënten.Ander nieuws