Header image

Regels voor het zoeken van kievietseieren in Aalten

AALTEN - Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat u weer kunt zoeken naar kievietseieren. In het kader van nestbescherming gelden de volgende regels:
• Het zoeken met het doel om nesten te beschermen is niet gebonden aan een periode; • Het is verboden zich bij het zoeken te doen vergezellen van één of meer honden; • Het is verboden kievietseieren te zoeken zonder jaarlijkse schriftelijke toestemming van de gebruiker van de grond, waarbij het perceel / de percelen duidelijk zijn omschreven; • De schriftelijke toestemming van de gebruiker van de grond dient een omschrijving te bevatten van de door de zoeker te nemen beschermingsmaatregelen met zijn handtekening; • Op verzoek van de politie dient de zoeker de schriftelijke toestemming van de gebruiker van de grond te kunnen tonen; • De gebruiker van de grond dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs; • De beschermingsmaatregelen dienen te worden verricht door tussenkomst van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, afdeling weidevogelbescherming, dhr. R. Koster tel. (06) 51 74 28 71. Burgemeester Berghoef zal bij de vondst van de eerste eieren een kijkje ter plekke nemen.


Ander nieuws