Header image

Scootmobielavontuur Aalten tussen jong en oud gaat van start

AALTEN - Vrijdagmiddag 14 oktober is het zover, de start van intergenerationeel project It' Scoot to be here ' bij evenementencentrum De Hofnar. Daarna vindt het evenement elke tweede vrijdagmiddag van de maand.

 

Stichting Figulus welzijn, VMBO Schaersvoorde, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe afdeling Aalten en Glimlach Producties hebben de handen ineen geslagen voor het opzetten van een participatieproject. Het project “It' Scoot to be here” moet de sociale cohesie bevorderen tussen lokale  jeugd en de plaatselijke senioren. Een Intergenerationele uitwisseling.

 

16 jongeren van Schaersvoorde VMBO Stationsplein  en 16 ouderen gaan maandelijks samen het avontuur aan met als middel het scootmobiel. Maatjes ( 1 jongere en 1 oudere worden aan elkaar gekoppeld worden) zullen specifiek met elkaar aan de slag gaan.

 

Het tijdsstip voor de start van dit project blijkt goed gekozen, de afgelopen maanden staat de pers vol over de groeiende kloof tussen deze twee generaties. Behalve dit project zullen er ook een aantal side projecten parallel lopen zoals:
-Groen voor Grijs ( tuinproject met jongeren van groenvoorziening Schaersvoorde die door alleenstaande ouderen kunnen worden ingehuurd).
-Er een potje van maken ( o.a. i.s.m. Aaltense restaurants die alleenstaande ouderen een culinaire avond aanbieden waarbij jongeren van Schaersvoorde voor het opdienen van de dis zorgen).
- Een heuse scootmobielclub oprichten voor ouderen na afloop hoofdproject.

 

Output project
-Meer begrip en samenwerking tussen de twee generaties.
-Duurzame samenwerking diverse deelnemende partners.
-Nieuwe vriendschappen tussen jong en oud, jong en jong en oud en oud.
-Zelfredzaamheid ouderen bevorderen.
-Actieradius ouderen met scootmobiel vergroten.
-Jongerenbewustzijn.
-Maatjesproject.
-Voorbeeldproject voor lokale instanties.
-Meer projecten tussen jong en oud en ouderen onderling ( spin off *).
-…………….en veel lol hebben samen.

 

De eerste activiteit zal in het teken staan van veiligheid en kennismaking. VVN ( Veilig Verkeer Nederland) zal zowel de theorie als de praktijk betreffende het gebruik van een scootmobiel onder handen nemen.  Mocht er nog een senior zijn die graag wil mee doen dan kan dat ! Door omstandigheden zijn er twee plekjes vrijgekomen. Voor info en aanmelding bel Figulus welzijn 0543 – 473993 of  rechtstreeks Anneke Visser 06 – 20494429Ander nieuws