Header image

Senioren mobiel dankzij voordelige rijbewijskeuringen

AALTEN - Wie als 70-plusser graag auto wil blijven rijden, moet zich onvermijdelijk een keer medisch laten keuren. Voor niet iedereen valt dit moment exact samen met de 70e verjaardag. Doorslaggevend is de datum waarop het rijbewijs verloopt. Houd deze dus goed in de gaten. Geadviseerd wordt tenminste 3 tot 4 maanden van te voren een afspraak te maken voor de keuring.

De rijbewijskeuring: Veel mensen zien tegen de rijbewijskeuring op. Want de te volgen procedure kan tijdrovend zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Gelukkig zijn de huidige 70-plussers meestal voldoende gezond om zonder meer vijf jaar door te mogen rijden. Wat wel relatief vaak gebeurt, is dat een probleem wordt vastgesteld met het gezichtsvermogen. Dit kan heel geleidelijk verminderen, bijvoorbeeld door grijze staar. Om te voorkomen dat dit pas aan het licht komt tijdens de rijbewijskeuring, is het verstandig om ruim van te voren langs de opticien te gaan om de ogen te laten controleren.

Ook aan de kosten valt gelukkig iets te doen. Voor automobilisten uit Aalten en omstreken is er eenmaal per maand gelegenheid om voor € 35,00 een medische keuring te ondergaan volgens de richtlijnen van het CBR. De keuringen worden georganiseerd door Regelzorg in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts. Deze organisatie heeft al meer dan 225 locaties verdeeld over heel Nederland.

Ook automobilisten onder de 70 jaar die om medische redenen voor het B/E rijbewijs gekeurd moeten worden kunnen een afspraak maken, evenals bezitters van een zogenaamd groot rijbewijs. Deze laatste categorie betaalt € 52,50 voor de keuring.

Locatie Aalten: De keuringen vinden plaats in Activiteitencentrum De Pol. Polstraat 7, Aalten.

De data tot eind 2011 zijn: 5 oktober, 9 november en 13 december.

Afspraak maken: Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het afsprakenbureau van Regelzorg 088 23 23 300 of maak uw afspraak zelf op de site www.regelzorg.nl

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.Ander nieuws