Header image

Sensire en Estinea werken samen om zorg te optimaliseren

AAKTEN - Op 7 december ondertekenden de bestuurders van Sensire en Estinea een samenwerkingsovereenkomst. Dankzij samenwerking tussen Sensire en Estinea kunnen mensen met een verstandelijke beperking in hun vertrouwde omgeving blijven wonen als ze ouder worden, met zorg van Sensire. De organisaties werken hiervoor nauw samen met het zorgkantoor dat indicaties en zorgbudgetten vaststelt.

Estinea is gespecialiseerd in het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Sensire biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan ouderen met een lichamelijke of geestelijke aandoening. Vanaf nu werken deze twee organisaties in de Achterhoek samen om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te garanderen, ook als ze ouder worden en dergelijke aandoeningen krijgen. Op deze manier kunnen administratieve kosten worden bespaard, maar wat nog belangrijker is; mensen met een verstandelijke beperking blijven in hun vertrouwde omgeving zorg en ondersteuning ontvangen.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op passende zorg en ondersteuning aan ouderen met een verstandelijke beperking. Sensire en Estinea huren hiervoor elkaars deskundigheid in. Naast de ondersteuning over en weer op het gebied van ouderenzorg, gaan Sensire en Estinea een gezamenlijk gezondheidsbeleid ontwikkelen, samenwerken in jeugdgezondheidszorg en stervensbegeleiding vormgeven.Ander nieuws