Header image

Sluiting horecabedrijf en intrekken vergunning Club Déjàvu

DINXPERLO- Burgemeester Stapelkamp is van plan de exploitatievergunning van Club Déjàvu, het horecabedrijf aan de Anholtseweg in Dinxperlo, definitief in te trekken. Dit betekent dat het bedrijf de deuren binnenkort moet sluiten. Het voornemen van de burgemeester is een gevolg van herhaaldelijke overtredingen van de vergunningsvoorschriften en afspraken met gemeente en politie, waardoor meermaals de openbare orde en veiligheid in het gedrang kwam.

Club Déjàvu is sinds de opening in februari 2017 beperkt open geweest voor publiek. De gemeente Aalten voerde daarbij controles uit bij het horecapand samen met de politie en andere overheidsdiensten. Vastgesteld is dat de vergunningvoorschriften meermaals met voeten zijn getreden. Ondanks het grote aantal beveiligers dat voorgeschreven is, was de exploitant niet in staat om de avonden ordelijk en veilig te laten verlopen. De politie moest meermaals optreden bij onregelmatigheden binnen en buiten het pand. Dit was ook begin februari dit jaar het geval, bij de openstelling ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de club.  

Burgemeester Stapelkamp: "De geconstateerde misstanden zijn voor mij volstrekt onacceptabel in een horecabedrijf. Uitgaan moet leuk en veilig zijn en blijven. Nu deze exploitant, ook na meerdere waarschuwingen van mijn kant, nog altijd geen verbetering laat zien en stelselmatig niet voldoet aan de eisen die bij de vergunningverlening zijn gesteld, zie ik mij genoodzaakt Club Déjàvu definitief te sluiten.”

Veiligheid bezoekers en personeel in het geding

De burgemeester maakt met de sluiting gebruik van zijn bevoegdheid in de Algemene Plaatselijke Verordening. Die geeft hem de mogelijkheid een horecapand te sluiten wanneer de openbare orde (en veiligheid) in het geding is en de woon- en leefsituatie wordt aangetast. De burgemeester is van mening dat de veiligheid van bezoekers en personeel hier niet kan worden gegarandeerd.

Zienswijze

De juridische procedure is onlangs opgestart en de exploitant is van het voornemen van de burgemeester in kennis gesteld. De exploitant heeft een week de tijd om zijn zienswijze tegen dit voornemen in te dienen, waarna de burgemeester definitief een besluit zal nemen.

Club Déjàvu heeft inmiddels op eigen initiatief aan de burgemeester aangegeven in maart en april de deuren gesloten te houden voor publiek.Ander nieuws