Header image

Start campagne’Wil je blijven leven? Wacht dan even!’

AALTEN - Wethouder Johan Teeuwsen plaatst op maandag 17 oktober het eerste bord bij de spoorwegovergang aan de Dijkstraat in Aalten.

De borden zijn onderdeel van de campagne van ProRail om mensen bewuster te maken van risico’s van onveilig gedrag bij overwegen. Voor het ontwerp van het bord zijn basisschoolkinderen gevraagd een ontwerp te maken. De slogan ‘Wil je blijven leven? Wacht dan even!’ is als een van de winnaars uit de bus gekomen.

ProRail start dit najaar met een campagne om mensen beter bewust te maken van risico’s van onveilig gedrag bij overwegen. De spoorbeheerder is in toenemende mate bezorgd over mensen die hun leven op het spel zetten bij overwegen. Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van ProRail blijkt dat ongeveer 1 op 6 mensen wel eens met gevaar voor eigen leven een gesloten en beveiligde overweg heeft overgestoken. ProRail ziet gedragsbeïnvloeding bij overwegen als speerpunt. Naast technische maatregelen zet de spoorbeheerder flink in op communicatie, educatie en handhaving

ProRail blijft zoeken naar nieuwe manieren om een overweg nog beter te beveiligen. Zo zijn overwegen in Deurne en Oisterwijk bij wijze van proef aan de onderkant voorzien van een hekwerk. Daarmee is het onder een gesloten spoorboom doorkruipen sterk afgenomen. De proef is geslaagd en de hekken worden nu ook bij andere overwegen aangebracht.Techniek om overwegen te beveiligen is essentieel. Veilig gedrag van weggebruikers is minstens zo belangrijk en kan veel ongelukken voorkomen. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen strenger handhaven en via educatie en communicatie richt ProRail zich nog sterker op gedragsbeïnvloedingAnder nieuws