Header image

Stichting Aalten Promotie trapt af

AALTEN - Op woensdag 16 april om 13.30 uur vindt een feestelijke handeling plaats voor de aftrap voor Stichting Aalten Promotie (SAP). SAP heeft tot doel het centrum van Aalten te promoten. Om dit financieel mogelijk te maken stelt de gemeente Aalten vanaf dit jaar reclameheffing in voor alle ondernemers in het centrum van Aalten. Deze gelden vloeien terug naar SAP, die hiermee de promotie van het centrum van Aalten naar een hoger plan gaat tillen.

Het voorstel om een reclameheffing in te voeren komt van de Federatie Aaltense Middenstand (FAM). De reclamebelasting vervangt de contributie die de winkeliers voorheen aan de FAM betaalden. Voordeel van de reclameheffing is dat alle ondernemers in een vastgesteld gebied deze heffing betalen. Dit, vanuit de gedachte dat alle ondernemers in het centrum profiteren, maar daar dan ook voor betalen. Hierdoor kunnen meer activiteiten en promotie in het centrum georganiseerd worden. De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2013 besloten aan dit verzoek gehoor te geven waarmee de invoering van reclameheffing per 2014 feit is.

De gemeente voert de heffing uit maar het geld vloeit terug naar SAP, die bepaalt hoe het geld uitgegeven wordt. SAP bestaat uit een afgewogen bestuur van zowel winkeliers als horecaondernemers. Er is gekozen voor een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Jan ter Haar.

Ter Haar: “We zijn erg blij dat de reclameheffing er is gekomen en vol ideeën over hoe we de promotie gaan aanpakken. We willen graag samenwerken met de organiserende comités van bestaande activiteiten en evenementen en elkaar daar, waar mogelijk, gaan versterken. Daarnaast werken we aan een plan voor nieuwe activiteiten en de promotie van dat alles. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de VVV en het toeristisch platform. Een voorbeeld van wat al in gang is gezet: Aanpak lege winkelruiten en overleg met Stichting ART Aalten over verdere invulling van panden. Binnenkort stelt het bestuur het activiteitenplan voor 2014 vast”.

De huidige FAM blijft een vereniging met leden en gaat Nieuwe Ondernemersvereniging Aalten (NOVA) heten. Haar primaire doel is belangenbehartiging van alle ondernemers in het centrum ten aanzien van alle niet-promotionele aspecten, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, centrumplan, detailhandelsbeleid. NOVA vaardigt uiteraard bestuursleden af naar SAP.Ander nieuws