Header image

Terrein Kalverslachterij en te Paske Aalten krijgt invulling

AALTEN- Als men met de trein Aalten binnenrijdt, dan biedt de Industriestraat een verwaarloosde aanblik. Sinds eind 2012 is de Kalverslachterij (KSA) niet meer in gebruik. Ook het terrein van houtindustrie Te Paske ligt er sinds oktober 2014 verlaten bij. Dit gaat binnenkort veranderen. Woensdagmiddag 9 september werd de pers geinformeerd over de plannen met dit terrein. Al vanaf 1997 is het bedrijf Beele Engineering actief in Aalten. Dit bedrijf is internationaal zeer bekend betreffende brandveiligheid. De reputatie van Beele Engineering op de wereldmarkt is zeer hoog. Het bedrijf is gespecialiseerd in producten welke aan de hoogst denkbare brand- en mechanische belastingen voldoen zoals bij: oliebranden, explosies, tsunami's, schokken en trillingen. Beele Engineering ontwikkeld systemen voor bescherming tijdens diverse calamiteiten. De producten van het Aaltense bedrijf worden geëxporteerd naar alle landen in Europa, naar Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, China, India, Japan, Korea, Singapore, Maleisië, Vietnam, Indonesië, de Filipijnen, Zuid-Afrika, Zambia, Tanzania en Nigeria. Zo ontwikkelde het bedrijf brandwerende buisdoorvoeringen en afdichtingen tussen containers. Voor olieplatforms en cruiseschepen ontwikkeld Beele brandwerende en waterdichte leidingdoorvoeringen en kabeldoorvoeringen. Bij de bouw van de Victoria Park Tunnel Auckland - Nieuw Zeeland verzorgde het bedrijf uit Aalten over een lengte van 4000 meter een ACTIFFoam/Ultra tussen wanden en plafond en tussen de wanden onderling ter bescherming van de vluchtwegen. Kortom een high-tech bedrijf. Het bedrijf wil meegaan met de tijd en wordt steeds vaker geraadpleegd voor allerlei afdichtingsproblemen en wil daarom uitbreiden. Niet qua produktie, deze blijft gehandhaafd aan de Vierde Broekdijk. Kennis, know-how en expertise wil men verder ontwikkelen. Daarom is men ruim een half jaar geleden in gesprek gegaan met de gemeente Aalten om het leegstaande terrein aan de Industriestraat op te vullen. Hier wil Beele Engineering een kenniscentrum (Campus) vestigen om aan de continue vraag naar oplossingen te kunnen voldoen. De bedoeling is dat hiervoor nog meer jonge, goed opgeleide ingenieurs worden aangetrokken. De gemeente Aalten wil dit unieke bedrijf hiervoor de kans bieden en werkt er graag aan mee. President (directeur) Hans Beele, inmiddels 75 jaar, is nog zeer bevlogen en wil dat de vergaarde kennis op het gebied van afdichtingen en brandveiligheid ver uitgaat boven wat op de markt wordt aangeboden. Opleiding en begeleiding van vertegenwoordigers is van wezenlijk belang om de vakkennis uit te gaan dragen naar buitenlandse markten. Hiertoe heeft Beele Engineering besloten een Campus (kenniscentrum) te bouwen op het gebied van brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten. Aan de straatkant van de Industriestraat Aalten wil men het Kenniscentrum voor opleidingen en kennisoverdracht realiseren met één of meerdere kleinere R & D Centra voor de ontwikkeling van unieke rubber- en kunststofmengsels. De testapparatuur wordt van de vestiging van de Vierde Broekdijk meegenomen. De huidige productie wordt niet van de Vierde Broekdijk overgeheveld. De huidige fabriekslocatie blijft bestaan. Het terrein aan de Industriestraat wordt aangekleed als een campus met veel groen. Net als in de huidige fabriek houdt men goed rekening met het milieu. Er wordt zorg gedragen dat er geen emissies (stankoverlast) plaatsvinden. Van geluidsoverlast zal ook geen sprake zijn. De oude schoorsteen op het terrein blijft behouden. In relatie tot de bestaande schoorsteen is gedacht het brandtechnisch laboratorium hieraan te koppelen. Parkeren vindt plaats op eigen terrein en aanvoer van goederen wordt afgeschermd door de fabriek. Verder wordt er voor gezorgd dat aan de achterzijde van de fabriek voldoende afstand tot de bebouwing aanwezig is. Het complex en de opzet van het kenniscentrum zijn uniek en zullen door architectuur ook esthetisch van hoog niveau worden. Hans Beele is van mening dat lokale bedrijven zullen profiteren van deze ontwikkelingen. Een groep jonge, goed opgeleide ingenieurs zal zich in Aalten vestigen. De huidige teloorgang van de Industriestraat aan het spoor zal een enorme facelift krijgen. Een stroom van buitenlandse bedrijven komt mogelijk naar Aalten! De investering vergt een bedrag tussen de 10 tot 20 miljoen euro. De start van de Campus is gepland voor augustus 2016. IMG_9558 IMG_9559 IMG_9560 IMG_9561 IMG_9562 IMG_9563 IMG_9564 IMG_9565 IMG_9566 IMG_9567 IMG_9568 IMG_9569 IMG_9570 IMG_9571 IMG_9572 IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576 IMG_9577 IMG_9578 IMG_9579 IMG_9580 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9586 IMG_9587 IMG_9588 IMG_9589 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592 Tekst: Leo van der Linde. Foto's: Leo van der Linde.

Ander nieuws