Header image

Toezicht openbare ruimte in Aalten wordt verscherpt

AALTEN - De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Aalten gaan onder andere het toezicht op het parkeren van voertuigen verscherpen. Er wordt onder andere handhavend opgetreden tegen het niet plaatsen van een parkeerschijf achter de voorruit (op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep), het parkeren buiten de vakken en op invalidenparkeerplaatsen. Ook op andere overtredingen in de openbare ruimte wordt toezicht gehouden. Hierbij kunt u denken aan het niet goed aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of het laten poepen van honden op het gedeelte van de weg dat is bestemd voor voetgangers. Zowel de Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente Aalten als de politie zijn hiervoor bevoegd en kunnen handhavend optreden.

Ander nieuws