Header image

Uitreiking Eremedaille Aalten 2018

Aalten - In de Aaltense samenleving zetten velen zich, vaak jarenlang, belangeloos in voor anderen. Het gemeentebestuur wil hier met de uitreiking van een Eremedaille aandacht aan besteden en haar waardering voor uitspreken. Die waardering geldt al die betrokken en actieve inwoners, aan één inwoner reikt burgemeester Stapelkamp tijdens de nieuwjaarsreceptie de Eremedaille uit. Dat is dit jaar op vrijdag 7 januari 2019 bij ’t Grachthuys in Bredevoort.

 

Kandidaten voor de Eremedaille kunnen worden aangedragen bij de Commissie Eremedaille. Zij hebben uit alle aanmeldingen drie kandidaten genomineerd. Een van de drie genomineerden heeft laten weten hier geen prijs op te stellen. Dat respecteren wij uiteraard; de naam van deze persoon wordt niet bekend gemaakt.

 

De overgebleven twee genomineerden voor de Eremedaille 2018 zijn:

  • De heer Jan Veldhuis uit De Heurne (1947)
  • De heer Leo van der Linde uit Aalten (1958)

 

De heer Jan Veldhuis

Jan Veldhuis zet zich al jaren in voor de Heurnse en Dinxperlose gemeenschap. Als technisch onderhoudsman bij Dr. Jenny in Dinxperlo, groeide hij uit tot vraagbaak en hulp op allerlei gebied. Ook Chr. Basisschool de Höve kan nog altijd rekenen op zijn inzet als onderhoudsman. Als voorzitter van Vrienden van Careaz heeft hij zich ingezet voor de Electrocar, ook voor wat betreft de planning van chauffeurs. Zo’n planning maakt hij ook voor de bezorgers – en daar is hij er zelf ook een van – van Tafeltje Dekje in De Heurne. Hij is initiatiefnemer en organisator van Stichting Karrespoor, met mooie fietspaden tot gevolg. Ook de protestantse gemeente in Dinxperlo en De Heurne kunnen op hem rekenen; dhr. Veldhuis was nauw betrokken bij de renovatie van het Kerkelijk Centrum en is verantwoordelijk voor de kerkradio. Dhr. Veldhuis is kortom een vrijwilliger in hart en nieren, met een grote sociale betrokkenheid.

 

De heer Leo van der Linde

Leo van der Linde verzamelt films, oude dia’s en oude foto’s, vooral van het dagelijks leven van vroeger. Hij is geen gewone verzamelaar. Langdurig en vasthoudend zoekt hij naar het verleden in beelden en stelt die beschikbaar aan de gemeenschap. Dhr. Van der Linde draagt daarmee bij aan het historische bewustzijn bij inwoners. Hij legt ook allerlei gebeurtenissen in de gemeenschap van nu vast, en ook die deelt hij met anderen, onder meer via sociale media. Daarmee legt hij van het ‘hier en nu’ in onze gemeente een rijk archief aan, zodat ook volgende generaties er kennis van kunnen nemen. Hij draagt zo bij aan actuele nieuwsgaring, maar ook aan het in de toekomst kunnen beleven van het erfgoed. Dit alles doet dhr. Van der Linde niet beroepsmatig, maar als liefhebber en als man die van het leven in deze gemeenschap houdt en dat leven wil delen met anderen.

 

Commissie Eremedaille

In de Commissie Eremedaille zijn alle kernen en buurtschappen van de gemeente Aalten vertegenwoordigd. De Commissie beoordeelt aanbevelingen van inwoners – vanaf januari 2019 kunnen weer nieuwe aanbevelingen worden ingediend – en adviseert het college van burgemeester en wethouders over nominaties en toekenning van de Eremedaille.Ander nieuws