Header image

Uitslag Monitor Lokale Lasten:Aalten 1 van goedkoopste

AALTEN - Jaarlijks onderzoekt de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland op verzoek van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden de ontwikkeling van de gemeentelijke lasten.

Met behulp van de Monitor Lokale Lasten is op snelle en inzichtelijke wijze informatie te verkrijgen over de hoogte van een aantal lokale lasten en over de ontwikkeling van de lasten de komende tijd. De gemeente Aalten scoort hierin gelijk als in 2011 en kent voor geen van de gemeten gebieden (OZB, rioolrecht, toeristenbelasting, bouwleges, reinigingsrechten) een hoge ranking. De lasten blijven dus zo laag mogelijk.

Wethouder Johan Teeuwsen is tevreden met de score van de gemeente Aalten: “We willen waar mogelijk de lasten voor onze inwoners en bedrijven laag houden. Ondanks deze financieel zware tijd, willen wij niet dat onze inwoners en bedrijven onnodig meer moeten betalen.”

In het onderzoek wordt voor 18 voorbeeldbedrijven uitgerekend hoeveel lokale lasten zij kwijt zijn. Net als in 2011 is de gemeente Aalten voor 11 categorieën een van de goedkoopste gemeenten en vallen voor 7 bedrijven de bedragen in de middenmoot. Het OZB-percentage staat in 2012 op 0,023%, voor het rioolrecht scoren we een 9e plaats met 327 euro per 300 m3. Met de kosten van onze bouwleges staan we op de 5e plaats. De kosten hiervoor zijn 2.840 euro per 100.000 euro aan bouwleges.

In de begroting 2013 van de gemeente Aalten wordt voorgesteld de OZB effectief met 3 à 4% te laten stijgen. Door de verlaging van de afvalstoffenheffing komen de gemiddelde woonlasten dan nog lager uit.Ander nieuws