Header image

Veel belangstelling voor Dodenherdenking Aalten

AALTEN - Maandagavond 4 mei werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking in Aalten. Er was veel belangstelling voor deze herdenking. Een groot gezelschap liep mee in een stille tocht vanaf het Marktplein naar het monument aan de Wehmerstraat. Hier vond de herdenking plaats. Van 20.00 - 20.02 was er twee minuten stilte. Hierna lazen Kyra Meulenbeek en Ankh Gussinklo elk een gedicht voor. Vervolgens werden kransen gelegd door vertegenwoordigers van de Aaltense Musea, Raad van Kerken, leerlingen van Chr. College Schaersvoorde. Sallo van Gelder legde een krans namens de Joodse gemeenschap. De gezamenlijke Oranjeverenigingen legden dit jaar een krans, dit naar aanleiding van 70 jaar Bevrijding Aalten. In andere jaren legde de Oranjevereniging Aalten een bloemstuk. Namens het gemeentebestuur Aalten legde wethouder Henk Rijks, vergezeld van zijn echtgenote, een krans. Henk Rijks ging in zijn toespraak in op: "wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst". Hij refereerde hiermee aan het belang van herdenken. Daarbij ging de wethouder in op de vele activiteiten welke dit jaar in de gemeente Aalten georganiseerd zijn in het kader van 70 jaar Bevrijding. Ruim dertig evenementen staan er op het programma. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door de Chr. muziekvereniging Advendo uit Lintelo. Na afloop van de herdenking had men gelegenheid om de Synagoge aan de Stationsstraat te bezoeken. Tekst: Leo van der Linde. Foto's: Leo van der Linde. [nggallery id=816]

Ander nieuws