Header image

Veel onrust in Dinxperlo over sluiting gemeenteloket in Dinxperlo

AALTEN/DINXPERLO - Op 31 december 2012 is het college van B & W van de gemeente Aalten van plan om het gemeenteloket in Dinxperlo te gaan sluiten. Het kantoor wil men sluiten, omdat het aantal bezoekers de afgelopen jaren laag was en daalt. In de Agendacommissie liet Willie Oort (PvdA) maandagavond duidelijk blijken dat dit plan niet in goede aarde valt. "We zijn zeer verrast over deze mededeling van het college betreffende deze sluiting. De PvdA wil dit onderwerp bespreken in de eerstvolgende RTG. Onder andere over de mensen die hierbij betrokken zijn. We willen tevens als raadslid hierover een goed oordeel kunnen geven". Ze wil dat de beslissing tot sluiting wordt opgeschort. Verder wil ze dat er een goed dossier over deze kwestie komt. "Deze sluiting komt als een bliksemschicht". Jan Bulsink (GemeenteBelangen) is ook verrast door het besluit. ""Het regende vandaag email-berichten over de sluiting en de telefoon heeft niet stilgestaan. Er is veel onrust in Dinxperlo. Gemeentebelangen wil dat het besluit wordt opgeschort". Ook Johan Pennings (ChristenUnie) was onaangenaam verrast door het besluit van het College en had verwacht dat dit beleidsstuk bij de raadsleden aangekondigd zou worden. Joop Wikkerink (Progressieve Partij): "Dit had op de besluitenlijst van het College moeten staan en dat stuk hebben we niet gekregen." Ook het CDA is overvallen door het voornemen om het burgerlijk loket in Dinxperlo te sluiten. "Ook wij vernemen van burgers in Dinxperlo dat men zich hierover zeer verbaasd en dat dit besluit even om 5 voor 12 uitgevoerd moet worden". Burgemeester Berghoef proefde wel dat dit besluit niet in goede aarde is gevallen. Hij wil dit onderwerp dinsdagmorgen meenemen in het College-overleg en gaat kijken of de sluiting opgeschort kan worden. Ook komt de sluiting van het gemeenteloket Dinxperlo ter sprake in de eerstvolgende RTG-vergadering in januari 2013. door: Leo van der Linde

Ander nieuws