Header image

Veldproef bemesten mais met GWM kunstmestvervanger van start

AALTEN - Vandaag is in de Achterhoek een uitgebreide veldproef van Wageningen University & Research gestart om de werking van de vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof maïs (GWM-M) bij snijmaïs te vergelijken met de standaard stikstof-kunstmest. Voor het zo goed mogelijk nagaan van de werking van de duurzame kunstmestvervanger zijn op een perceel van proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) proefstroken met verschillende doseringen GWM en kunstmest bemest. Daarbij is voor het vloeibare GWM-M gebruik gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkelde proefveldbemester van Slootsmid Mesttechniek Borculo. Onderzoekers van de WUR volgen de kieming en verdere ontwikkeling van de snijmaïsplanten gedurende het hele seizoen. Aan het eind van het seizoen zullen de opbrengsten van alle proefstroken nauwkeurig worden gewogen en geanalyseerd. De resultaten van de veldproef zullen naar verwachting voor het eind van het jaar bekend worden.

De veldproeven maken onderdeel uit van de Achterhoekse ontwikkeling van een nieuwe generatie duurzame meststoffen. Deze zijn gebaseerd op herwonnen mineralen uit overschotten biomassareststromen zoals mest en zuiveringsslib. Ze zijn een belangrijke element in het realiseren van kringlooplandbouw in de Achterhoek. Bij proeven op grasland is de afgelopen twee groeiseizoenen steeds gebleken dat de bemestende werking van GWM vergelijkbaar is met kunstmest.
De veldproeven worden door de WUR uitgevoerd in nauwe samenwerking met de producent van GWM meststoffen, Groot Zevert Vergisting (Beltrum), de ontwikkelaar en eigenaar van de veldproefbemester, Slootsmid (Borculo) en de stichting Biomassa (Aalten). Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.

Ander nieuws