Header image

Verplaatsing Volksfeest naar centrum van Aalten

AALTEN- Burgemeester Berghoef doet het openingswoord en geeft aan dat de verplaatsing van het volksfeest naar het centrum al jaren speelt. Het nieuwe bestuur heeft besloten hier wat mee te doen en geeft nu samen met de gemeente deze presentatie avond over de verplaatsing van het lunapark naar het centrum. Jan ter Haar neemt het woord over en zal de rest van de avond gespreksleider zijn. Rianne en Geeske van stichting volksfeest presenteren het nieuwe plan aan de aanwezig. Onder hen de Aaltense ondernemers, horeca exploitanten en belangstellenden. “ Een volksfeest vier je in de kern van een dorp”, geeft Geeske aan. “ Voor dit idee is veel steun vanuit de Aaltense bevolking en de horeca”. De grootste veranderingen zijn dat het lunapark verplaatst wordt naar de parkeerplaats achter en naast de Hema. a-volksfeest-02 Het vogelschieten vindt plaats aan de andere kant van het gemeentehuis, dus aan de Kostersbulte. Op het kermissterrein wordt de doorgang tussen de parkeerplaats achter de Hema en de Rabobank hermetisch afgesloten, dit om “kattenkwaad” te voorkomen. a-volksfeest-03 Vanuit de ondernemers komen kritisch vragen over de plannen. Sommige van hen zijn bang dat de klanten wegblijven omdat er niet meer geparkeerd kan worden vanaf dinsdagavond tot maandagochtend in de buurt en dit leidt tot omzetderving. Stichting volksfeest geeft aan dat er juist gekozen is voor een “ centraal” terrein voor in verband met de veiligheid. “ Door het compact te houden biedt dit meer veiligheid aan de bezoekers”, de politie en brandweer ondersteunen dit argument. Ook met de fietsers is er rekening gehouden, fietsen kunnen tijdens het volksfeest geparkeerd worden bij de parkeerplaats van fietszaak Hengelveld en bij het gemeentekantoor. Vanaf donderdag wordt het centrum van Aalten vrij gesteld van verkeer, alleen vrachtverkeer kan er nog door. Het conceptplan kan vanaf vrijdag 23 april worden ingezien op het gemeentekantoor aan de Hofstraat en op de website van de gemeente Aalten. De avond wordt afgesloten door een belangstellende, zij geeft aan dat zij dit aan geweldig initiatief vindt en dat het hierdoor nog meer een feest wordt voor de Aaltense bevolking, een luid applaus volgt. [nggallery id=801] De Stichting Volksfeest Aalten heeft een evenementenvergunning aangevraagd voor de viering van het Volksfeest 2015. Het Volksfeest vindt plaats op donderdag 17 september tot en met zondag 20 september 2015 In dit verband heeft er op donderdag 23 april 2015 een voorlichtingsavond bij ’t Noorden plaatsgevonden over de verplaatsing van het Volksfeest naar het centrum van Aalten. Afgesproken is dat de aanvraag van de Stichting Volksfeest Aalten digitaal is in te zien. De aanvraag ligt ook ter inzage in het Gemeentekantoor (KCC), locatie Hofstraat 8 in Aalten. Openingstijden: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Dinsdags de gehele dag tot 19.00 uur. Het betreft hier een door de Stichting Volksfeest Aalten ingediende aanvraag, waarop nog door het bevoegd gezag, in casu de burgemeester, een besluit dient te worden genomen. Volgens planning gebeurt dit medio juni 2015.


Ander nieuws