Header image

Vier geloofsrichtingen in Ontmoetingskerk Dinxperlo

AALTEN / DINXPERLO - Op zondag 21 oktober 2012 vindt de afsluiting plaats van de vierde editie van Langs heilige huisjes in de gemeente Aalten. Na een woord van welkom door wethouder H. Rijks van de gemeente Aalten, volgen er bijdragen vanuit vier geloofsrichtingen. Deze sluiten aan bij het thema van Langs heilige huisjes 2012, te weten 'Van kaft tot kaft', waarbij Het Heilige Boek centraal staat. Ds. K. de Lange levert een bijdrage vanuit de Protestante traditie getiteld 'Het Woord in het midden'. Vervolgens draagt mevrouw D. Koc voor uit de Koran namens de Stichting Fatih Aalten. Pastoor C. Pikkemaat spreekt vanuit het Katholieke geloof over de Heilige Maagd Maria en mevrouw G. Blok spreekt namens de Aaltense Synagoge over 'Op schrift gesteld'. De voordrachten worden afgewisseld met liederen door het koor Vision uit Dinxperlo/Suderwick. De middag begint om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bernard IJzerdraatstraat 1 in Dinxperlo en is voor een ieder gratis toegankelijk. Aansluitend is er een hapje en drankje in de ontmoetingsruimte bij de kerk. Voor meer informatie over het activiteitenprogramma en de gratis fiets- en wandelroutes langs het religieuze erfgoed verwijzen wij u graag naar de website www.heiligehuisjesaalten.nl en naar de VVV agentschappen in onze gemeente. [caption id="attachment_75820" align="alignnone" width="575"] VPK Ontmoetingskerk Dinxperlo[/caption]

Ander nieuws