Header image

Vragen over de uitleen van hulpmiddelen in Aalten

AALTEN - De uitleen van ondersteunende hulpmiddelen (krukken, rolstoelen enz.) wordt verplaatst van het zorgloket van de gemeente Aalten naar de post Dinxperlo van Figulus.

De fractie van de ChristenUnie bij monde van Johan Pennings heeft het college gevraagd of het mogelijk is om op beide locaties zowel in Aalten als in Dinxperlo ondersteunende hulpmiddelen te verstrekken. Het antwoord van het college zal doormiddel van een raadsmededeling worden gedaan.Ander nieuws