Header image

100 jaar N.U.T. departement Zelhem

ZELHEM - In 1784 was het dominee Jan Nieuwenhuizen die in Edam de basis legde voor de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een gezelschap dat zich inzette voor "de verheffing van het volk".

"Verheffing van het volk", een verheven doel. Speerpunt was in eerste instantie de modernisering en verbetering van het onderwijs met als achterliggende gedachte dat zonder goede educatie de mens, geen ware Nederlander of deugdzame Christen kon worden. De Christelijke grondslag heeft men laten varen om als neutrale vereniging verder te gaan. De educatieve kant werd verder ingevuld door het organiseren van lezingen en de oprichting van bibliotheken. Ook toen al was er het besef dat "een gezonde geest in een gezond lichaam" huist en vanuit die gedachte werd de sportbeoefening gepromoot. Spaarzaamheid was, zeker in die tijd, een deugd waarop nogal de nadruk werd gelegd en dat leidde in de loop der jaren tot de oprichting van Nutspaarbanken. Deze zijn later opgegaan in de huidige SNS-bank.

Het gedachtegoed van de maatschappij verspreidde zich snel en in 1857 werd er in Zelhem de plaatselijke afdeling (departement) opgericht. Een lang leven was dit departement echter niet beschoren want het ging in 1871 al weer ter ziele. In 1912 werd een nieuwe poging gedaan en dit keer met meer succes. Op 29 oktober 1912 houdt de vereniging Tot Onderling Nut en Genoegen in Zelhem een lezing met als spreker dhr. J Bruinwold -Riedel uit Amsterdam over het doel en streven der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Hierdoor worden de Zelhemse leden enthousiast en op 18 november 1912 is er een oprichtingsvergadering. Een dag later wordt de notariële akte gepasseerd waarmee het Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen het levenslicht zag. Op 19 november 2012 bestaat het departement dan ook 100 jaar.

Ook na 100 jaar is het Departement Zelhem van ’t Nut een levende vereniging die midden in de Zelhemse gemeenschap staat. Wilt u de hele geschiedenis over ‘t NUT lezen?, kijk dan op www.oudzelhem.nl. onder; diversen – NUT Zelhem ‘t, waar u de geschiedenis over het ‘t Nut, geschreven door Jan Oonk kunt lezen.Ander nieuws