Header image

Aanleg glasvezel buitengebied Achterhoek gaat langer duren

Achterhoek - Snel internet voor het buitegebied komt er, maar het duurt langer dan gehoopt. 'We wilden sneller dan mogelijk was' zegt een teleurgestelde gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Provincie en gemeenten werken nu aan een passende aanpak binnen de mogelijkheden van Brussel. Het gevolg is dat een concreet aanbod aan bewoners voor snel internet in het buitengebied nog ongeveer een jaar gaat duren 

De buitengebieden van de Achterhoek zijn niet goed aangesloten op het wereldwijde internet. Dat leidt tot problemen voor ondernemers, onderwijs en zorgvoorzieningen. De afhankelijkheid van internet groeit. Voor een economisch gezonde en leefbare regio is snel internet onmisbaar. Vandaar dat provincie en gemeenten in de Achterhoek het initiatief namen tot aanleg van een snel internet.

Een jaar geleden nodigden de provincie marktpartijen uit tot aanleg van een netwerk. Interesse bleek minimaal en partijen kwamen niet tot overeenstemming. Provincie en gemeenten besloten daarom zelf een netwerk aan te leggen en daarvoor een eigen bedrijf op te richten. Europese wetgeving leek daarvoor mogelijkheden te bieden. Maar de afgelopen weken blijkt dat de regels anders moeten worden uitgelegd dan was verwacht. Brussel geeft voorschriften voor overheden die steun willen geven.

Die weg leidt tot de aanleg van het netwerk via een aantal stappen met tussentijdse toetsing in de markt. Het doorlopen van al die stappen  en de daarbij horende (reactie)tijd vraagt ongeveer een jaar. Wat dit betekent voor het op te richten eigen bedrijf weten de provincie en gemeenten nog niet.

Gedeputeerde en wethouders zijn teleurgesteld over het uitstel. Ze zijn zich bewust van de noodzaak van snel internet en gespitst om dat zo snel mogelijk mogelijk te maken. Ze zijn echter ook realistisch in de mogelijkheden. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk steekt de hand ook in eigen boezem. 'We wilden kennelijk sneller dan mogelijk was, moet ik concluderen. Dit tijdspad is realistischer." Wethouder Paul Seesing van Bronckhorst: "Wat de toekomst brengt weet je nooit, maar ik heb er vertrouwen in dat we met deze aanpak tot een goed resultaat komen. Ja, het duurt langer, maar we gaan door!'Ander nieuws