Header image

Achterhoek inspireert minister Ollongren

ACHTERHOEK - Donderdag 29 november a.s. brengt minister Ollongren van Binnenlandse zaken een werkbezoek aan de Achterhoek. Ze bezoekt BINX Smartility in Groenlo om te horen en te zien hoe dit Achterhoekse bouw-installatiebedrijf met slimme technologie bouwprocessen efficiënt laat verlopen. Aansluitend bezoekt de minister Beltrum, waar inwoners hun woonwens in beeld hebben gebracht en de eerste projecten om deze te realiseren zijn gestart.

Aan de hand van concrete voorbeelden toont Regio Achterhoek de minister de aanpak die de regio voorstaat en waar ze sterk en onderscheidend in is: de combinatie van Smart Economy, Smart Living en slim samenwerken op alle gebieden en tussen alle betrokkenen.

Bij BINX Smartility staat de Achterhoek als economisch sterke regio centraal. De minister gaat er onder meer in gesprek over het aantrekken van (jonge) arbeidskrachten, hun huisvesting en over SmartHub Achterhoek dat de Achterhoek neerzet als dè stage- en afstudeerregio. BINX laat zien hoe met nieuwe technologie slimmer en efficiënter gebouwd kan worden en wat zij doen om hun bedrijf aantrekkelijk te laten zijn voor jonge talenten. Een voorbeeldbedrijf van hoe er in de Achterhoek slim samengewerkt wordt.

In Beltrum spreekt de minister met initiatiefnemers en bewoners over hun aanpak. Kern hiervan is dat jong en oud samen tot nieuwe ideeën zijn gekomen en deze ook realiseren, zodat ze kunnen wonen in het dorp waar ze zich thuis voelen. Jongeren kregen de kans om via CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) een geschikte en betaalbare eigen woning te bouwen. Ouderen oriënteren zich om samen -via CPO- op een voormalige schoollocatie te gaan wonen. Op die manier kunnen ouderen in Beltrum in de dorpskern een nieuw thuis creëren en langer en passend in een eigen woning blijven wonen.

Het werkbezoek sluit goed aan bij de nieuwe koers van de minister zoals aangegeven in het actieplan bevolkingsdaling: het intensiveren van de samenwerking met de regio's. Het past ook naadloos in de recente honorering van het Rijk van de Regio Deal Achterhoek met € 20 miljoen. Minister Ollongren recent in haar reactie op de Regio Deals: "Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen wonen. Altijd zijn Regio Deals gericht op kansen of problemen ter plekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven." De voorbeelden in Beltrum laten goed zien hoe dit in de praktijk gebeurt.Ander nieuws